Sond/sondmatning

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition. Utbildningen varvar teori med praktiska moment med möjlighet att träna på pump och utbildningsmodell. Sjuksköterskor får träna på att sätta V-sond.

Syfte och lärandemål

-Förstå varför man får sond eller PEG

-Bedöma att en sond har rätt läge för att kunna utföra sondmatning.

-Känna till vilka komplikationer som kan inträffa vid tillförande av sondnäring.

-Specifika mål för sjuksköterskor är att självständigt kunna sätta en V-sond.

Kostnad

820 kr exklusive moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel. 021 - 173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h