Stomivård

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen ger fördjupade kunskaper och deltagaren får praktiskt träna på att utföra stomivård. Utbildningen är även en mötesplats för att ge ökad förståelse för kommunens respektive regionens ansvarsområde och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Syfte

Efter avslutad utbildning ska deltagaren känna sig trygg inför mötet med en patient som har stomi. Känna till tarmens anatomi, fysiologi och skillnaden mellan stomiers olika placering.

Lärandemål

  • Kunna förklara hur och varför man får stomi
  • Kunna utföra skötsel av stomi och byta stomipåse.

Kostnad

820 kr exklusive moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel: 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland

Längd: 3 h