Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

Förkunskaper

Inför att du kommer till utbildningsdagen ska du ha förberett dig genom att ha läst bifogade filer som är Pedagogisk plattform och definitioner som berör simulering och färdighetsträning.

Innehåll

Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande i enlighet med Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering (KlinSim).

Syfte

Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare.

Lärandemål

Efter utbildning förväntas du:

  • Ha insikt om lärande och lärandets villkor
  • Att förstå uppbyggnaden av övningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling

Förberedelse

Detta utbildningstillfälle sker digitalt via Teams eller Zoom. Du behöver ha tillgång till en egen dator och headset. Möteslänk skickas närmare själva utbildningstillfället. 

Medverkande

Instruktörer i medicinsk simulering

Kostnad

2600 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Dokument

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Marie-Louise Södersved Källestedt, 021-175802, marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

Längd: 8 h