Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen är en basutbildning för alla undersköterskor. Den ger fördjupad kunskap inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. Målsättningen är att stärka undersköterskans kompetens och känsla av trygghet i vårdarbetet med fokus på ökad patientsäkerhet.

Syfte

Att ge ökade kunskaper om hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

Lärandemål

  • Kunna genomföra en munhälsobedömning i enlighet med bedömningsinstrumentet ROAG samt genomföra enklare åtgärder kopplat till bedömningen.

  • Förstå nutritionsvårdsprocessen och utföra enklare nutritionsåtgärder.

  • Kunna stödja kommunikationen för att underlätta i samtal och vara bekant med hjälpmedel och strategier för att underlätta vid kommunikation.

  • Kunna identifiera sväljsvårigheter med dess symtom och risker samt genomföra enkla åtgärder.

  • Kunna avgöra när specialistkompetens ska tillkallas för att upprätthålla säker vård.

Kostnad

820 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel. 021–173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 8 h