PICC - Perifert installerad central cateter

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen ger teoretiska grundkunskaper i hantering av PICC . Du får också tillfälle att träna praktiskt på utbildningsmodell.

Syfte

Syftet är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC,känna till hur en PICC fungerar, hur den är installerad och hur den används.  

Lärandemål

-kunna tillämpa ett aseptiskt och säkert handhavande av PICC.
-kunna ge infusioner och läkemedel via PICC.
-förstå anatomin och funktionen av en PICC.

Kostnad

820 kr exklusive moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Viola Olsson, 021-176612, viola.olsson@regionvastmanland.se

Längd: 3 h