Klinisk fotografering

Arrangör

Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården och administreras av Utbildningsenheten.

Målgrupp

Tandsköterskor/Tandhygienister

Innehåll

Praktisk kurs i klinisk fotografering. Fotoserier både för ortodonti/pedodonti och protetik gås igenom samt tips vid fotografering av slemhinneförändringar. Hur ska bilder tas och beskäras?

Syfte och lärandemål

Att kunna ta bra kliniska foton både för egen dokumentation och inför digitala visningar och konsultationer inom olika ämnesorråden. 

Kostnad

500 kr exkl moms per deltagare

Övrigt

Medtag egen kamera om ni har annars finns det att låna på kursen. 

Medverkande

Tandsköterska Elefteria Özgun och Ulrika Zakrisson

Uppdragsgivare/Kontaktpersoner om innehållet

Lena Goliath lena.goliath@regionvastmanland.se Specialisttandvården.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy Blomdahl, tfn 021-173325, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 2 h