Protetiska Fallgenomgångar

Arrangör

Utbildningsenheten med uppdragsgivare Specialisttandvården/Protetik 

Målgrupp

Tandläkare inom Folktandvården AB och privata vårdgivare.

Innehåll

Kurs som utgår från protetiska fall. Avtagbar- Tandstödd- och Implantatprotetik kommer belysas. Hur kan man tänka när man terapiplanerar ett protetiskt fall? Terapialternativ kommer diskuteras i form av typ av terapi, materialval, utformning m m. Alla deltagare förväntas delta i diskussion.

Syfte och lärandemål

Utveckla din protetiska kompetens. Själv kunna utföra mer protetik på egenh klinik. 

Tidsåtgång

4 timmar 

Kostnad

2500 kr exkl moms per deltagare.

Medverkande

Leif Grundström, Övertandläkare
Lena Goliath, Övertandläkare
Alina Erenciene, ST-tandläkare

Ansvarig

Specialisttandvården

Kontaktperson uppdragsgivare

Lena Goliath, övertandläkare, Specialisttandvården lena.goliath@regionvastmanland.se

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy Blomdahl, tfn 021-17 33 25, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 4 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-25 08:30
2022-11-25 12:30
Plats: Specialisttandvården, ingång 27, plan 2, konferensrum 1, Västmanlands sjukhus Västerås
Ansvarig: Cathy Blomdahl
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2022-11-18