Dentoalveolär kirurgi: Praktisk del

Arrangör

Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården/Käkkirurgi och administreras av Utbildningsenheten.

Målgrupp

Tandläkare som deltagit i den teoretiska delen av Dentoalveolär kirurgi 2021 samt medföljande tandsköterska. Teamet (tandläkaren och tandsköterskan) anmäler sig till samma utbildningstillfälle där det finns 2 platser. 

Förkunskaper 

Tandläkar- eller tandsköterskeexamen samt att tandläkaren tidigare deltagit i den teoretiska kursen Dentoalveolär kirurgi 2021. 

Innehåll

Dentoalveolär kirurgi, Praktiska moment i form av auskultation på Käkkirurgens Operationsavdelning. Under hösten 2022 finns 17 utbildningstillfällen att anmäla till. Teamet (tandläkaren och tandsköterskan) anmäler sig till samma utbildningstillfälle där det finns 2 platser.  

Syfte och lärandemål

Att kunna utföra Dentoalveolär kirurgi på hemmakliniken

Tidsåtgång

4 timmar

Kostnad

750 kr per deltagare exkl moms .

Medverkande

Personal vid Käkkirurgen.

Uppdragsgivare/Kontaktpersoner om innehållet

Lena Goliath lena.goliath@regionvastmanland.se Specialisttandvården.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy Blomdah, 021-173325, cathyblomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 4 h