Panoramaröntgen för tandläkare

Arrangör

Specialisttandvården Oral Radiologi och administration av Utbildningsenheten. 

Målgrupp

Tandläkare

Innehåll

Teoretisk och praktisk utbildning

Syfte och lärandemål

Kursen är en "körkortskurs" i panoramaröntgen och ger tandläkare behörighet för innehav, användning och diagnostisering av panoramaröntgen. 

Examination:

För kursintyg krävs deltagande på samtliga moment samt godkänd hemtentamen.

Tidsåtgång

3 dagar 

Kostnad

11 000 kr exkl moms per deltagare.

Medverkande

Jir Barzangi, Oral Radiologi samt personal vid Specialisttandvårdskliniken och strålfysik vid Västmanlands sjukhus Västerås

Övrigt

För vissa moment behöver ni ha en Smart Phone med er. Man kan koppla upp sig mot Regionens "WiFi RegionVastmanland". Medtag klinikkläder för praktiska övningar.

Ansvarig

Specialisttandvårdskliniken Oral Radiologi

Kontaktperson om innehållet

Lena Goliath, lena.goliath@regionvastmanland.se

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy Blomdahl, tfn 021-173325, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 24 h