Sårbehandling

Arrangör

Utbildningsenheten 

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Deltagarna få ökade kunskaper om sår och sårläkning och vad som är framgångsfaktorer i sårbehandling. Under utbildningen får du möta andra deltagare från både kommun, region och privata vårdgivare som ett led i att utveckla samverkan och utbyte av erfarenheter.

Syfte

Deltagarna ska kunna ifråga sätta/tänka på varför patienten har fått sår samt efterfråga diagnos. Känna till sårläkningsprocessen och bli trygg inför mötet med patienter som har sår. De ska få ökade kunskaper om sår, sårläkning och olika typer av sårvårdsmaterial.

Lärandemål

  • Kunna använda sig av ren metod vid såromläggning
  • Kunna Identifiera trycksår och dess olika kategorier samt sätta in åtgärder för att motverka trycksår.
  • Deltagaren förväntas även avgöra vilket material som ska användas utifrån hur såret ser ut och beter sig.

Kostnad

820 kr exklusive moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten 

Åsa Wanbro tel. 021-17 34 06, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-13 13:00
2022-10-13 16:00
Plats: Utbildningsenheten ing 21
Ansvarig: Åsa Wanbro
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-10-12
Status: Fullbokad