Trakeostomivård

Arrangör

Utbildningsenheten 

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Deltagaren får teoretiska kunskaper om varför en patient kan behöva en trakeostomi, hur man sköter om en trakeostomi samt vilka risker det finns med att ha en trakeostomi. Teori varvas med praktisk träning på utbildningsmodell.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om trakostomi och trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med trakeostomi.

Lärandemål

  • Utföra skötsel och byte av trakeostomiförband och trakealband tillsammans med en kollega
  • Kunna redogöra för risker i samband med rensugning i trakeostomi.
  • Ha tillräcklig kunskap för att suga rent i trakeostomi, initialt med handledarstöd.

Kompetenskort

När du får en plats på utbildningen får du också en webbaserad instudering och kunskapstest tilldelad. Vi rekommenderar att du tar del av den innan det praktiska tillfället. Ett godkänt kunskapstest ger ett kompetenskort giltig i 365 dagar. När giltighetstiden håller på att gå ut får du en påminnelse om att förnya ditt kompetenskort.

Kostnad

820 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel.021-173406  

asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h