Inkontinenshjälpmedel - fortsättning

Arrangör

Hjälpmedelscentrum

Utbildningsform

Lärarledd

Målgrupp

Förskrivare av inkontinenshjälpmedel utsedd av verksamhetschef, t ex sjuksköterska, distriktsköterska, barnmorska inom kommuner och region. Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel - grund ska vara genomgådd innan anmälan till Inkontinenshjälpmedel - fortsättning.

Beskrivning

Målet är att du ska bli väl förtrogen med det upphandlade sortimentet så att individuell förskrivning sker med god kvalitet samt följs upp regelbundet. Utbildningen omfattar 4 timmar.

Kursledare

Inkontinenssamordnare Merima Palic

Övrig information

Besöksadress: Signalistgatan 2 i Västerås, vid Hässlö.  
Telefon kundtjänst: 021- 17 30 48
Färdväg med buss: Länk till VL

Längd: 4 h


Tillfällen


Titel: Inkontinenshjälpmedel - fortsättning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-22 08:30
2022-09-22 12:30
Plats: Hjälpmedelscentrum
Ansvarig: Merima Palic
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-09-15