HLR - Instruktörsutbildning S-HLR vuxen

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Förkunskaper

Inläst utbildningsmaterial samt genomförd webbutbildning i:

S-HLR 

S-HLR Vuxen instruktörsutbildning.

Kursbok skickas till din arbetsplats ca 2 v innan kursen. Webbkurserna får du en separt inbjudan till via mail . Du skapar då ett konto på HLR rådet för att kunna genomföra dina webbkurser.

Innehåll

Utbildning riktar sig till dig som vill bli instruktör för att utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR. Du kan efter utbildningen utbilda dina kollegor i S-HLR, hur en halvautomatisk defibrillator används på ett säkert och effektivt sätt .Gå igenom larmrutiner, sug, syrgas och akututrustningen samt hantering av enkla hjälpmedel vid ventilation. Teamträning är också en del av utbildningen. I den pedagogiska träningen för att bli instruktör ingår att du ska förbereda dig på att redovisa de olika stegen i S- HLR.

Syfte

Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal S-HLR.

Lärandemål

  • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i S-HLR
  • Planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i S-HLR samt utbildning i Vuxen -HLR
  • Förstå och förklara lärandemålen i grundutbildningen i S-HLR

Kostnad

2900 kr exklusive moms för deltagare från Privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Övrig information

Utbildningsmaterialet som du har fått skickat till dig ska återlämnas vid utbildningen.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 8 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-15 08:30
2022-11-15 16:00
Plats: KTC- plan 10 , ing 1 plan 10, hus 4
Ansvarig: Åsa Wanbro
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-10-25
Status: Fullbokad