Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och kommuner, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

Förkunskaper

Instruktörer som gått Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I). Att du medverkat som utbildare vid ett tiotal utbildningstillfällen som instruktör vid simulering med scenario.

Innehåll

Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. 

Syfte

​Syftet med utbildningen är att instruktören/utbildaren ska kunna planera och genomföra utbildningar med scenario. 

Lärandemål

Efter utbildningen förväntas du:

  • Kunna formulera mål och konstruera scenarier
  • Leda en simulering och ge återkoppling

Kostnad

4900 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Övrig information

All träning på KTC sker i personalkläder. Kom ombytt och klar.

Inför utbildningsdagarna ska du fundera ut och skriva ner ett förslag på ett patientscenario från din egen verksamhet. Formulera lärandemål och vårdförlopp i ditt scenario. Du kommer att arbeta mer med detta under kursen.

Utbildningsenheten med Kliniskt träningscentrum (KTC) kommer med anledning av byggnation av nytt akutsjukhus (sprängning och spontning) under hösten 2022 att inte ha några lokaler. Utbildningen är därför inställd på obestämd tid. Via Funktionsbrevlåda utbildningsenheten@regionvastmanland.se kan du alltid ta kontakt för att få stöd från Utbildningsenheten med att arrangera färdighetsträning- och/eller teamträning på din egen arbetsplats.

Medverkande

Instruktörer i medicinsk simulering

Dokument

Bifogas vid anmälan. Instruktörskursen, steg 1 Information och utbildningsmaterialOm teamarbete, Vårdhandboken. Scenariomall.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Marie-Louise Södersved Källestedt, 021-175802, marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

Längd: 16 h