Basala vitala funktioner och NEWS

Arrangör

Utbildningsenheten /KTC Kliniskt träningscentrum.

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Deltagarna får kunskap i hur de ska arbeta strukturerat från A-E samt att använda NEWS och räkna ut NEWS poäng.

Syfte

Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner.

Lärandemål

  • Kunna identifiera patient med hotande svikt i vitala funktioner
  • Ha kunskaper om strukturerat omhändertagande enligt A-E
  • Kunna beräkna NEWS poäng med stöd av ett NEWS kort

Kostnad

820 kr exkl. moms för externa deltagare och privata vårdgivare med avtal.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro, 021-173406

asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h