Diabetes

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp 

Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

Innehåll

  • Allmänt om diabetes, orsak och  behandling
  • Kost och diabetes
  • Blodsockermätare/provtagningsmaterial
  • Insulinsorter/insulinpennor
  • Injektionsteknik

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge ökade grundkunskaper om diabetes och senaste nytt inom området.

Lärandemål

Efter utbildningen förväntas du ha ökade kunskaper om orsak och behandling av diabetes, vikten av rätt kost och de vanligaste hjälpmedlen som finns att tillgå.

Kostnad

400 kr exkl moms för externa deltagare och privata vårdgivare med avtal  

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro, 021-173406

 asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 4 h