MI - Grundutbildning

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland som i sitt arbete möter patienter med behov av levnadsförändringar samt har intresse för att arbeta med kvalificerade samtal vid livsstilsrelaterade sjukdomar, följsamhet av behandling, förebyggande hälsovård, återfallsprevention och beteendeinriktad behandling.

Innehåll

Utbildningen följer MI- strukturen där teorier, färdigheter och övningar baseras på konceptet Motivational Interviewing utifrån beteendevetenskapliga grundprinciper. Teorimoment varvas med övningar och rollspel med direktfeedback under utbildningsdagarna.

Under utbildningen kommer deltagaren att få kunskap om och träning i:

  • Andan i Motiverande samtal
  • Ambivalens och förändringsprocessen
  • Principer i MI
  • Samtalsfärdigheter i MI - BÖRS
  • Att arbeta med dissonans
  • Förändringstal/vidmakthållandetal
  • Praktiska övningar i färdigheter inom MI
  • Rollspel

Syfte

Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen avser vidare att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer inom motivationsprocesser, beteendeförändringar, strategier samt påverkande bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster.

Lärandemål

Målet är att deltagarna efter genomgången grundutbildning ska kunna genomföra professionella MI samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar. Utbildningen avser även att inspirera till en god kommunikation på arbetsplatsen.

Medverkande

Björn Svanberg, legitimerad psykolog och medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Tidsåtgång

3 heldagar: 5/10, 6/10 samt 16/11. Närvaro på samtliga 3 tillfällen krävs för godkänd kurs. Vid missat tillfälle kan tyvärr inte plats garanteras på senare utbildningstillfälle.

Kostnad

4500 kr exklusive moms.
Kostnad tas ut även vid avanmälan efter sista avanmälningsdag eller om deltagaren uteblir från utbildningen. Vid frånvaro går det bra att annan person ersätter.

Övrig information

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. För att delta behöver du sitta vid egen dator med kamera då utbildningen bygger på interaktion mellan deltagare. För bästa möjliga ljud för dig och övriga deltagare rekommenderar vi att du använder headset. 

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Johanna Hyltberg, johanna.hyltberg@regionvastmanland.se

Längd: 18 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-05 09:00
2022-11-16 16:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Johanna Hyltberg
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-09-28
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2023-01-24 09:00
2023-02-23 16:00
Plats: Digitalt via Zoom.
Ansvarig: Johanna Hyltberg
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2023-01-16