Att arbeta förebyggande - Köping

Arrangör

Utbildningsenheten och Köpings kommun genom nätverket "Förstärkt kompetens" en samverkan mellan Region Västmanland och länets kommuner.

Målgrupp

Undersköterskor, skötare och vårdbiträden inom Regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll 

En utbildningsdag där föreläsningar varvas med praktiska övningar inom flera ämnesområden. Aktuella bedömningsverktyg presenteras. Utbildare från både Region och Kommun deltar.

Förmiddagen består av föreläsningar inom:

  • Hygien
  • Trycksår
  • Munvård
  • Förflyttningskunskap
  • Nutrition
  • Inkontinens

Under eftermiddagen delas deltagarna in i grupper och roterar på stationer där möjlighet ges att öva praktiskt.

Efter utbildningen får deltagaren med sig ett utbildningsmaterial i syfte att föra kunskapen vidare till kollegor i den egna verksamheten. 

Program för dagen

Syfte

Att få en fördjupad förståelse för vikten av tidiga insatser för att bibehålla god hälsa

Lärandemål

  • Få ökad kunskap om förebyggande insatser 
  • Kunna använda sig av riskbedömningsverktyg i det dagliga arbetet

Kostnad

Bekostas av Köpings kommun

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Johanna Hyltberg, utbildningssamordnare 

johanna.hyltberg@regionvastmanland.se

Elena Ejnarsson, utbildningssamordnare 

elena.ejnarsson@regionvastmanland.se 

Kontaktperson Köpings kommun

Hansie frost, utvecklare

hansie.frost@koping.se

Längd: 7 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-11 09:00
2022-10-11 16:00
Plats: Best Western Hotel Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping.
Ansvarig: Johanna Hyltberg
Lediga platser: -1
Sista anmälningsdag: 2022-10-04
Status: Fullbokad