Utbildningskatalog


Sök

  
 

 •  Amningskurs för er som väntar barn

  Online

  Detta är en kurs som ger grundläggande information om amning. Kursen är uppdelad i olika kapitel och belyser följande: Råd och rekommendationer, hur det fungerar, amningsstarten, barnets tag och läge, amningsställningar, tillmatning av ammade barn och bröstproblem.

  Målgrupp: Blivande föräldrar

  UtbildningsformOnline
 •  Att arbeta förebyggande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  En utbildningsdag där föreläsningar varvas med praktiska övningar inom bland annat hygien, nutrition, munvård, trycksår, förflyttningskunskap och inkontinens.

  Målgrupp: Undersköterskor, skötare och vårdbiträden inom Regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Undersköterskor och skötare
 •  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

  Online

  Onlineutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online

  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen om hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiva utbildning

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Studenter
  Undersköterskor och skötare
 •  Basala vitala funktioner och NEWS

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 oktober, 2021

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner. Utbildningen ger kunskap om hur du arbetar enligt A-E samt NEWS.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Bensår och att praktiskt bandagera ben - offentlig och privat primärvård samt kommun

  Lärarledd

  Nästa tillfälle planeras till våren 2022.

  Syftet är att ge en grund inom ämnesområdet bensår och bandagering. Deltagaren medvetandegörs om betydelsen av att ta reda på bakomliggande orsaker till ett sår.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online

  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Demens ABC

  Online

  Demens ABC är Svenskt Demens centrums onlineutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2021

  Utbildningen omfattar en halv dag och använder sig av problembaserat och multiprofessionellt lärande.

  Målgrupp: För dig som arbetar aktivt med minnesutredningar i primärvården, offentliga som privata. I mån av plats är även deltagare från kommunerna i Västmanland välkomna.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Diabetes

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge ökade grundkunskaper om diabetes och senaste nytt inom området.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  EKG-tolkning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2021

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Fetmakirurgi

  Online

  Föreläsningen är framtagen av teamet på överviktsenheten i Västerås. Syftet är att ge kunskap till dig som står inför utredning och är intresserad av att genomgå fetmakirurgi.

  UtbildningsformOnline
 •  Förflyttningskunskap instruktörsutbildning 4 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

  Utbildningen riktar sig till medarbetare i verksamhet där patientförflyttning är vanligt förekommande. Efter utbildning har deltagaren uppnått kompetens som förflyttningsinstruktör med uppdrag att hålla i repetitionsutbildning på den egna arbetsplatsen. Utbildningsinsatser utanför egen arbetsplats kan förekomma.

  Målgrupp: Av chef utsedd medarbetare med intresse av att utbilda i förflyttningskunskap.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) - omgång 2

  Lärarledd

  Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendetarapi (KBT) motsvarande 45 hp.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och primärvården, Region Västmanland och länets kommuner i mån av plats

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Grundläggande utbildning för tolkanvändare

  Online

  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användare av tolk i talade språk, även kallat språktolk.

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Grundutbildning i substansbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik*

  Lärarledd

  Utbildningen planeras bli en digital utbildning relaterat till pandemin och som väntas bli klar under sommaren.

  Utbildningen utgår utifrån de Nationella Riktlinjerna, där deltagarna får ökad förståelse/ kunskap i området. Utbildningen är framtagen i samverkan mellan Region Västmanland och Västerås Stad.

  Målgrupp: Personal som arbetar med patienter/klienter med riskbruk, missbruksberoenden av alkohol/narkotiska medel inom Region Västmanland, Primärvården samt kommunerna i länet.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
 •  Hantering av patienter utan personnummer

  Online

  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 •  Hbtq - Grundläggande utbildning om hbtq

  Online

  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  HLR - Instruktörsutbildning barn

  Lärarledd

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR barn

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme. Samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Sjukvårdpersonal inom regionen,  privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 september, 2021

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR).

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen ,privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR - Instruktörsutbildning vuxen HLR

  Lärarledd

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande i Hjärt-lungräddning vuxen.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen ,privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Chefer och ledare
 •  HLR A-HLR för Anestesi och IVA studenter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att du får träna på att göra en snabb och korrekt bedömning av hjärtstopps situationen och omedelbart vidta rätt åtgärder. 

  Målgrupp: An/IVA-studenter vid Mälardalens högskola.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
 •  Hot och våld - Grundläggande

  Online

  Utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Hot och våld i nära relationer

  Online

  Denna utbildning syftar till att öka kompetensen och handlingsberedskapen i att bemöta och stödja kvinnor och barn där hot och våld i nära relationer förekommer.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare och medarbetare inom tandvården

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av-och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamallar, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 •  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2021

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  ST-läkare
  Undersköterskor och skötare
 •  Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  Syftet är att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. 

  Målgrupp: Instruktörer som gått Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I). Att du medverkat som utbildare vid ett tio tal utbildningstillfällen som instruktör vid simulering med scenario. Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och kommun, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Introduktion till psykiatrisk sjukdomslära

  Online

  Utbildningen, som är i form av en föreläsning, är en introduktion till psykiatrisk sjukdomslära och diagnostik för medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg som i sitt arbete möter personer med psykiatrisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom.

  Föreläsare: Kajsa Lycken, överläkare Vuxenpsykiatri Västmanland

  Målgrupp: Medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  KAD - att sätta urinkateter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Klinisk fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2021

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. Syftet är att kunna ta bra kliniska foton både för egen dokumentation och inför digitala visningar och konsultationer inom olika ämnesorråden. 

  Målgrupp: Tandsköterskor/Tandhygienister

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 •  Kunskapskoll - Basala/vitala funktioner och NEWS

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Utbildningen kan kan med fördel användas som en förberedelse inför deltagande i lärarledd utbildning om Basala vitala funktioner och NEWS.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  MI - Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2021

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Miljö - Grundläggande miljöutbildning

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att ha kunskaper om miljö är både ett lagkrav och krav i vårt miljöledningssystem.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Mänskliga rättigheter

  Online

  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Palliation ABC

  Online

  Målet med utbildningen är att få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Parodontitiklassificeringar och Peri-implantit

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 november, 2021

  Syftet med utbildningen är att kunna använda sig av de nya klassificeringarna, kunna avgöra när remiss ska skickas vid peri-implantit och när behandling kan ske på egen klinik. Få hjälp med egna fall.

  Målgrupp: Tandläkare och tandhygienister inom Folktandvården AB och privata vårdgivare.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Perifer provtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 september, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering. 

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  PICC - Perifert installerad central cateter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 september, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC-Perifert Installerad Central Cateter 

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
 •  Projekt - Projektarbete för projektmedlemmar

  Online

  Syftet med denna onlineutbildning är att ge en översikt av projektarbete och ditt uppdrag som medlem i ett projekt i Region Västmanland.

  Målgrupp: Projektmedlemmar

  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Projekt - Projektarbete för styrgruppsmedlemmar

  Online

  En kort onlineutbildning i hur vi arbetar i styrgrupper i Region Västmanland. Utbildningen innehåller bland annat roller, ansvar, skillnaden på ledningsgrupp och styrgrupp mm.

  Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar i projekt och projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Projekt - PROJEKTiL - Region Västmanlands projektmodell

  Online

  Målet med den här onlineutbildningen är att bidra till att öka din kunskap om projektarbete enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Prövning av barnets bästa

  Online

  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Alla som ska göra prövningar av barnets bästa

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Lärarledd

  Nästa utbildningstillfälle planeras hösten 2021

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppUndersköterskor och skötare
 •  Samverkan vid utskrivning

  Online

  Utbildningen syftar till att tydliggöra Västmanlands utskrivningsprocess från slutenvården samt ansvarsfördelning mellan Regionens och kommunernas berörda enheter.

  Målgrupp: Medarbetare som är delaktiga i utskrivningsprocessen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
 •  SBAR - kommunikationsverktyg

  Online

  Syftet med användningen av SBAR är att öka patientsäkerheten. Målet med den här utbildningen är att du ska få kunskaper om SBAR för att kunna använda i det dagliga arbetet.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sedering med Midazolam inom barn- och ungdomstandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2021

  Syftet med utbildningen är att  kunna utföra sedering med Midozolam på egen klinik. Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. 

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hela tandvårdsteamet inom Folktandvården AB och privata vårdgivare. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 •  Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online

  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
  MålgruppStudenter
 •  Simuleringsdockornas funktion

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2021

  Utbildningen ger dig grunden i simuleringsdockan SimALS funktioner.

  Målgrupp: Instruktör i medicinsk simulering som håller utbildning på sin arbetsplats där utbildningsdockor används. 

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 •  SIP - Kompetenskort

  Online

  Detta är en utbildning innehållande alla delar av SIP-processen i öppenvård. I utbildningen finns frågor kopplade till respektive del av SIP-processen vilka medarbetaren ska svara korrekt på för att utbildningen ska bli godkänd.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  SIP - kompetenskort (fristående utbildning)

  Online

  Testet är en kunskapskontroll som utgår från processens olika delar och syftar till att kvalitetssäkra de kunskaper medarbetare som arbetar med SIP förväntas ha.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som genomfört utbildning under våren/hösten 2021.

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sommarvikarier inom vuxen psykiatrin

  Online

  Onlineintroduktion för sommarvikarier.

  Målgrupp: Vikarier inom vuxen psykiatrin

  UtbildningsformOnline
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sond/sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition. Sjuksköterskor får lära sig att sätta
  en V- sond.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Stomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Lärarledd

  Nästa utbildningstillfälle planeras hösten 2021

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  MålgruppSjuksköterskor
 •  Suicidprevention - fördjupning

  Lärarledd

  Utbildning är inte aktiv nu relaterat till pandemin.

  Syftet är att förhindra självmord genom att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Du behöver inte ha gått grundutbildningen inom suicidprevention.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Suicidprevention - grundläggande utbildning

  Lärarledd

  OBS! Utbildningen planeras till hösten 2021 beroende på pandemin. Vi hänvisar till Online utbildningen "Psyk E-bas" i väntan på nya besked.

  Syftet är att du efter utbildningen ska känna dig mer trygg i omhändertagandet av personer med suicidrisk samt kunna upptäcka dem som behöver ett särskilt omhändertagande för att förebygga suicid.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni.

  Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra medarbetare
 •  Sårbehandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 september, 2021

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår, sårläkning samt såromläggning och olika sårvårdsmaterial.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sårsmart (öppen)

  Online

  Sårsmart är en onlineutbildning som beskriver sårdiagnostik och sårbehandling av sju olika typer av sår; trycksår, venösa bensår, arteriella sår, diabetessår, tumörsår, blandsår och övriga sår.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2021

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Utbildning om nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

  Online

  Vi som region har en skyldighet att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Utbildningen innehåller allmänna delar som samtliga anställda inom regionen ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper.

  Målgrupp: Medarbetare, chefer och förtroendevalda inom region Västmanland

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland*

  Lärarledd

  Planering pågår för 2021, återkommer med datum beroende på pandemiläget.

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Vårdpreventivt arbetssätt (Öppen)

  Online

  Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare