Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland

angör

Utbildningsenheten i samverkan med Enheten för smittskydd och vårdhygien

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ämnet vårdhygien 

Syfte

är att få grundläggande kunskaper i vårdhygien samt en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskap.

Lärandemål

Målet är att efter avslutad utbildning har deltagaren fått en ökad förståelse och kunskap om att arbeta så att smittspridning förhindras samt hur man skyddar sig själv.

Medverkande/kontaktpersoner uppdragsgivare

Lena Sars och Martina Ågren; Hygiensjuksköterskor vid enheten för smittskydd och vårdhygien, Västmanlands Sjukhus, Västerås

Kostnad

Ett självkostnadspris tas ut vid anmälan. Från den 1/9 höjer vi självkostnadspriset till 400 kr/deltagare

Dokument

Inbjudan för tillfälle i augusti

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Elena Ejnarsson, utbildningssamordnare elena.ejnarsson@regionvastmanland.se

Längd: 3 h