Utbildningskatalog


  

 • A-HLR för Anestesi och IVA studenter

  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2020

  Syftet med utbildningen är att du får träna på att göra en snabb och korrekt bedömning av hjärtstopps situationen och omedelbart vidta rätt åtgärder. 

  Målgrupp: An/IVA-studenter vid Mälardalens högskola.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
 • Amningskurs för er som väntar barn

  Online
  Detta är en kurs som ger grundläggande information om amning. Kursen är uppdelad i olika kapitel och belyser följande: Råd och rekommendationer, hur det fungerar, amningsstarten, barnets tag och läge, amningsställningar, tillmatning av ammade barn och bröstproblem.

  Målgrupp: Blivande föräldrar
  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
 • Att vara kommunikativt låst*

  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2021

  Föreläsning heter nu "Att vara Kommunikativt låst" och liknar tidigare föreläsning med namnet: "Rättshaverister- Vanmakt och rädsla i svåra möten". 

  Målgrupp
  all personal inom Region Västmanland, Västerås stad, privata vårdgivare med avtal som kan komma i kontakt med/har kommit i kontakt med människor där en kommunikativ låsning uppstår/uppstått. 

   

   

   

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Barn-HLR Instruktörsutbildning

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Alla medarbetare samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online
  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen om hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiva utbildning
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Studenter
  Undersköterskor och skötare
 • Basala vitala funktioner och NEWS

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Basala/vitala funktioner och NEWS 2 (Öppen)

  Online
  Webbaserad utbildning i Basala/Vitala funktioner, MIG (Mobil Intensivvårdsgrupp) och NEWS 2(National Early Warning Score)
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppSjuksköterskor
 • Bensår och att praktiskt bandagera ben - offentlig och privat primärvård samt kommun

  Syftet är att ge en grund inom ämnesområdet bensår och bandagering. Deltagaren medvetandegörs om betydelsen av att ta reda på bakomliggande orsaker till ett sår.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online
  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • EKG-tolkning

  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2020

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Förflyttningskunskap instruktörsutbildning anpassad

  Utbildningen riktar sig i första hand till mottagnings- och rehabverksamhet. Andra verksamheter i mån av plats. 

  Efter utbildning har deltagaren kompetens att hålla i repetitionsutbildning i förflyttningskunskap inom sin egen eller liknande verksamhet. Utbildningsinsatser utanför egen enhet kan förekomma.

  Målgrupp: Av chef utsedd medarbetare med intresse av att utbilda i förflyttningskunskap.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundkurs i tjänstedesign*

  Nästa tillfälle startar: 5 november, 2020

  Syftet med utbildningen är att deltagarna får en grundförståelse för tjänstedesign som angreppssätt och själva få testa verktyg och metoder från tjänstedesign. Målet är att deltagarna går från kursen och känner att de har ett förhållningssätt, argument och verktyg för att kunna testa egna tjänstedesignprojekt.

  Målgrupp: Personer i hälso- och sjukvårdsorganisationen som arbetar med utvecklingsfrågor och som efterfrågar en metod för att involvera invånare. Urval görs av uppdragsgivaren.

  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Chefer och ledare
 • Grundläggande miljöutbildning (öppen)

  Online
  Syftet med denna grundläggande miljöutbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att har kunskaper om miljö, är både ett lagkrav och krav i Region Västmanlands miljöledningssystem.

  Reviderad: 2019-06-25
  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, miljö
  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) - omgång 2

  Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendetarapi (KBT) motsvarande 45 hp.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och primärvården, Region Västmanland och länets kommuner i mån av plats
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Grundläggande utbildning för tolkanvändare

  Online
  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användning av tolk i talade språk, även kallat språktolk.

  Nyckelord: Interaktiv utbildning
  KategoriAndra utbildningar
  Hälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundläggande utbildning om hbtq

  Online
  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare.
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, hbtq.
  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundläggande utbildning om hot och våld

  Online
  Denna utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Reviderad: 2020-06-22

  Målgrupp: Alla medarbetare
  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundutbildning i substansbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik*

  Utbildningen planeras till våren 2021. 

  Utbildningen utgår utifrån de Nationella Riktlinjerna, där deltagarna får ökad förståelse/ kunskap i området. Utbildningen är framtagen i samverkan mellan Region Västmanland och Västerås Stad.

  Målgrupp: Personal som arbetar med patienter/klienter med riskbruk, missbruksberoenden av alkohol/narkotiska medel inom Region Västmanland, Primärvården samt kommunerna i länet.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
 • Hantering av patienter utan personnummer

  Online
  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal
  KategoriHälso- och sjukvård
  Ny på jobbet
  Säkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • Hot och våld i nära relationer

  Online
  Denna utbildning syftar till att öka kompetensen och handlingsberedskapen genom hela Hälso- och sjukvården samt tandvården i att bemöta och stödja kvinnor och barn där hot och våld i nära relationer förekommer.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare och tandvård
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online
  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av-och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention
  Nyckelord: E-utbildning, Interaktiv utbildning, HKS
  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online
  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention
  Nyckelord: E-utbildning, Interaktiv utbildning, HKS
  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2020

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och högskola/universitetsanställd samt andra regioner.
  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare. Instruktör i medicinsk simulering. Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande.

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  ST-läkare
  Undersköterskor och skötare
 • Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Syftet är att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. 

  Målgrupp: Instruktörer som gått Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I). Att du medverkat som utbildare vid ett tio tal utbildningstillfällen som instruktör.
  Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och högskola/universitetsanställd samt andra regioner.
  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare. Simulering.

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • KAD - att sätta urinkateter

  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommun. 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Kompetensutveckling för instruktör i medicinsk simulering

  Syftet är att instruktörer i medicinsk simulering efter utbildningen ska kunna belysa ledars- och följarskapets betydelse för en säker vård. Du som är instruktör i Region Västmanland och arbetar med simulering bjuds in till ett utbildningstillfälle.

  Målgrupp: Instruktör som arbetar med scenarion. Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och högskola/universitetsanställd.
  Nyckelord: Kompetensutveckling, internutbildare.

                                                                      

   

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • MI - Grundutbildning

  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2020

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland som i sitt arbete möter patienter med behov av levnadsförändringar.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Mänskliga rättigheter

  Online
  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.
  Utbildningen är extern och arrangeras av SKR och Uppsala universitet.

  Målgrupp alla.
  KategoriAndra utbildningar
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • OTAGO exercise programme*

  Utbildning i OTAGO exercise programme, ett standardiserat, evidensbserat och individuellt utformat balans- och styrketräningsprogram att använda för äldre personer med fallrisk.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/sjukgymnaster
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • Perifer provtagning

  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av rätt provtagning och provhantering. 

  Målgrupp

  Sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • PICC - Perifert installerad central cateter

  Nästa tillfälle startar: 25 november, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC-Perifert Installerad Central Cateter 

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter som har PICC, sjuksköterskor, undersköterskor och distriktsköterskor inom Region Västmaland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.

  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
 • Projektledarutbildning, grundutbildning kopplat till "PROJEKTiL"*

  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2020

  Du som projektledare ska få metoder och kunskap för att kunna förbereda, planera, strukturera, fokusera, kartlägga, sätta tydliga mål.

  Målgrupp: Blivande projektledare samt projektledare med erfarenhet inom Region Västmanland och som har behov av en grundutbildning kopplat till PROJEKTiL.

  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriAndra utbildningar
  Handledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Prövning av barnets bästa

  Online
  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till alla som ska göra provningar av barnets bästa när underlag inför beslut och åtgärder som rör barn.
  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppUndersköterskor och skötare
 • RUDAS-S ett kognitivt screeninginstrument vid minnesutredningar*

  RUDAS-S
  R owland U niversal D ementia A ssessment S cale
  Utbildningen vänder sig till vårdnära medarbetare som arbetar med basala minnesutredningar vid misstänkt kognitiv svikt. 

  Målgrupp; Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Samverkan vid utskrivning - COSMIC LINK

  Utbildningen syftar till att ge en introduktion till COSMIC Link och visar de olika moment och vyer som krävs för samordningsprocessen. Observera att utbildningen inte handhas av Lärcentrum utan ligger hos Cambio, leverantör av COSMIC Link. Utbildningen kräver inloggningsuppgifter.

  Målgrupp:Medarbetare hos respektive huvudman som är delaktiga i någon del av utskrivningsprocessen.
  Nyckelord: E-utbildning, COSMIC LINK, LINK, interaktiv utbildning, utskrivning, samverkan.

  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online
  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, Sekretess
  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppStudenter
 • S-HLR Barn Instruktörsutbildning

  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2020

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme. Samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Medarbetare inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • S-HLR Vuxen Instruktörsutbildning

  Nästa tillfälle startar: 16 oktober, 2020

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR).

  Målgrupp: Medarbetare inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Simuleringsdockornas funktion

  Utbildningen ger dig grunderna i simuleringsdockornas funktioner

  Målgrupp: Instruktör i medicinsk simulering som håller utbildning på sin arbetsplats eller utbildar inom exempelvis proACT, SANT eller utbildning för studenter

  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Sommarvikarier inom psykiatrin

  Online
  Onlineintroduktion för sommarvikarier.
  KategoriNy på jobbet
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Sondmatning

  Nästa tillfälle startar: 11 november, 2020

  Syfte

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition, och att deltagaren efter avslutad utbildning ska känna trygghet i att sköta en patient på ett säkert sätt vid pumpmatning eller bolusmatning.

  Målgrupp:

  Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsunriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Stomivård

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Suicidprevention - fördjupning

  Utbildning är under planering för hösten 2020

  Syftet är att förhindra självmord genom att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Du behöver inte ha gått grundutbildningen inom suicidprevention.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Suicidprevention - grundläggande utbildning

  Nästa tillfälle planeras för hösten, ta gärna del av vår digitala utbildning: PSYK E- bas i väntan på lärarlett tillfälle.

  Syftet är att du efter utbildningen ska känna dig mer trygg i omhändertagandet av personer med suicidrisk samt kunna upptäcka dem som behöver ett särskilt omhändertagande för att förebygga suicid.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 • Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online
  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni.

  Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.
  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra medarbetare
 • Sårbehandling

  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2020

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår och sårläkning samt varför ett sår uppstår.  Känna till sårläkningsprocessen och bli trygg inför mötet med patienter som har sår.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Sårsmart (öppen)

  Online
  Sårsmart är en webbaserad utbildning som beskriver sårdiagnostik och sårbehandling av sju olika typer av sår; trycksår, venösa bensår, arteriella sår, diabetessår, tumörsår, blandsår och övriga sår.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
  Nyckelord: E-utbildning, interaktiv utbildning, sårvård
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Trakeostomivård

  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland samt privata vårdgivare med avtal och kommun.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Webbutbildning i kommunikationsverkyget SBAR (Öppen)

  Online
  Syftet med användningen av SBAR är att öka patientsäkerheten. Målet är att du ska få kunskaper om SBAR för att själv kunna använda det i det dagliga arbetet.

  Målgrupp: Alla medarbetare inom vård och omsorg.
  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Vuxen-HLR instruktörsutbildning

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR med hjärtstartare. Utbildningen anordnas efter behov.

  Målgrupp: Alla medarbetare samt privata vårdgivare med avtal och kommun. Medarbetare som ska hålla utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
  Chefer och ledare
 • Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland*

  Nästa tillfälle startar: 21 oktober, 2020

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Vårdpreventivt arbetssätt (Öppen)

  Online
  Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, e-utbildning
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare