Utbildningskatalog


  

 • A-HLR för Anestesi och IVA studenter

  A-HLR för Anestesi och IVA studenter

  Nästa tillfälle startar: 29 januari, 2020

  Syftet med utbildningen är att du får träna på att göra en snabb och korrekt bedömning av hjärtstopps situationen och omedelbart vidta rätt åtgärder. 

  Målgrupp: An/IVA-studenter vid Mälardalens högskola.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
 • Barn HLR Instruktörsutbildning

  Barn HLR Instruktörsutbildning

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Andra medarbetare inom hälso- och sjukvården, främst de utan sjukvårdsutbildning inom region Västmanland. Samt privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online
  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen om hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiva utbildning
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Studenter
  Undersköterskor och skötare
 • Basala vitala funktioner och NEWS

  Basala vitala funktioner och NEWS

  Nästa tillfälle startar: 14 april, 2020

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom region, kommun och privata vårdgivare i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom*

  Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom*

  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2020

  Utbildningen är utformad av allmänläkarkonsult Boris Klanger i samråd med Geriatriska Mottagningen i Västerås. Programmet bygger på den evidens som finns publicerad i SBU-rapporten Demenssjukdomar (2006) samt Nationella riktlinjerna Vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen omfattar en halv dag och använder sig av problembaserat och multiprofessionellt lärande.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer som arbetar eller ska arbeta aktivt med minnesutredningar i primärvården offentliga som privata. I mån av plats är även deltagare från kommunerna i Västmanland välkomna. 
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • EKG-tolkning

  EKG-tolkning

  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2020

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med Regionen samt Kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Fortbildning för Distriktssköterskor och Sjuksköterskor – KBT-behandling för att kunna stödja patienter med sömnbesvär*

  Fortbildning för Distriktssköterskor och Sjuksköterskor – KBT-behandling för att kunna stödja patienter med sömnbesvär*

  Nästa tillfälle startar: 22 januari, 2020

  OBS! Det finns ett begränsat antal platser, det är först till kvarn som gäller!

  I denna utbildning får du evidensbaserade verktyg, för att stödja patienter att hitta strategier som kan hjälpa dem att sova, må och fungera bättre i vardagen och minska deras behov av sömnmedel.

  Målgrupp: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i offentlig och privat primärvård
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Föreläsning i riskbruk, missbruk samt beroendeproblematik*

  Föreläsning i riskbruk, missbruk samt beroendeproblematik*

  En föreläsning i riskbruk, missbruk samt beroendeproblematik - En extra insatt föreläsning som tidigare utgick då grundutbilningen gavs den 11-12 november på Västerås Sjukhus. Föreläsaren Patrik Myrén föreläsning utgår från de Nationella riktlinjerna, där deltagare får ökad förståelse, kunskap i området.

  Målgrupp: Främst till de som deltog på föreläsningen den 11-12/11 då föreläsare fick förhinder att delta med sin del kring Alkohol/droger och Psykisk hälsa, Samsjuklighet psykisk sjukdom och beroende m.m.

   

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Förflyttningskunskap - instruktörsutbildning anpassad

  Förflyttningskunskap - instruktörsutbildning anpassad

  Instruktörsutbildning i förflyttningskunskap - anpassad, riktar sig i  första hand till mottagnings- och rehabverksamhet. Andra verksamheter i mån av plats. 

  Efter utbildning har deltagaren kompetens att hålla i repetitionsutbildning i förflyttningskunskap inom sin egen verksamhet eller liknande verksamhet. Utbildningsinsatser utanför egen enhet kan förekomma.

  Målgrupp: Av chef utsedd medarbetare med intresse av att utbilda i förflyttningskunskap.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundläggande miljöutbildning (öppen)

  Grundläggande miljöutbildning (öppen)

  Online
  Syftet med denna grundläggande miljöutbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att har kunskaper om miljö, är både ett lagkrav och krav i Region Västmanlands miljöledningssystem.

  Reviderad: 2019-06-25
  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, miljö
  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 • Grundutbildning i substansbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik*

  Grundutbildning i substansbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik*

  Utbildningen planeras till hösten 2020. 

  Utbildningen utgår utifrån de Nationella Riktlinjerna, där deltagarna får ökad förståelse/ kunskap i området. Utbildningen är framtagen i samverkan mellan Region Västmanland och Västerås Stad.

  Målgrupp: Personal som arbetar med patienter/klienter med riskbruk, missbruksberoenden av alkohol/narkotiska medel inom Region Västmanland, Primärvården samt kommunerna i länet.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
 • Hur samverkar vi kring utskrivningsprocessen/SIP?*

  Hur samverkar vi kring utskrivningsprocessen/SIP?*

  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2020

  Syftet är att stärka kompetensen hos anställda inom vård och omsorg för en mer sammanhållen utskrivningsprocess/SIP (samordnad individuell plan).

  Målgrupp: Alla medarbetare i Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland som deltar i utskrivningsprocessen kring den äldre patienten och som i sitt yrke kommer i kontakt med SIP. 

  Nyckelord: Förvaltningsvisutbildning

  KategoriAndra utbildningar
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online
  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av-och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention
  Nyckelord: E-utbildning, Interaktiv utbildning, HKS
  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online
  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention
  Nyckelord: E-utbildning, Interaktiv utbildning, HKS
  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Nästa tillfälle startar: 4 februari, 2020

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare eller annan vårdpersonal som har i uppdrag att utbilda samt adjunkt vid Mälardalens högskola.
  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare. Instruktör i medicinsk simulering. Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande.

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2020

  Syftet är att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. 

  Målgrupp: Läkare, undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare. Simulering.

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Interceptiv ortodonti och arbetskurs avseende gränsdragningar*

  Interceptiv ortodonti och arbetskurs avseende gränsdragningar*

  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2020

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. 

  Målgrupp: Hela tandvårdsteamet inom Folktandvården AB och privata vårdgivare.
  Nyckelord: Förvaltningsvis utbildning.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • KAD - att sätta urinkateter

  KAD - att sätta urinkateter

  Nästa tillfälle startar: 29 januari, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom  Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Kognitiv rehabilitering*

  Kognitiv rehabilitering*

  Utbildningen ger deltagarna en grund för hur bedömning och behandling av personer med kognitiv nedsättning bör ske för att ge bästa effekt.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter i öppen- och slutenvård inom specialistsjukvården med erfarenhet att möta personer med kognitiv nedsättning i sitt arbete. Övriga arbetsteraputer i mån av plats.

  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • Kommunikation och bemötande - enligt SBAR

  Kommunikation och bemötande - enligt SBAR

  Planering pågår inför våren 2020

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i kommunikation och bemötande vid professionella och spontana samtal och att utveckla goda färdigheter i kommunikationsverktyget SBAR.

  Målgrupp; Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland. Rekommendation att fler från varje verksamhet går samtidigt.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar 

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Kompetensutveckling för instruktör i medicinsk simulering

  Kompetensutveckling för instruktör i medicinsk simulering

  Syftet är att instruktörer i medicinsk simulering efter utbildningen ska kunna belysa ledsakapets och följarskapets betydelse för en säker vård. Du som är instruktör i Region Västmanland och arbetar med simulering bjuds in till ett utbildningstillfälle.

  Målgrupp: Instruktörer i medicinsk simulering verksamma i Region Västmanland. Tex instruktörer inom proACT, SANT, TIO, TNCC. Adjunkter från Mälardalens högskola som deltar i utbildning i samverkan med Lärcentrum.
  Nyckelord: Kompetensutveckling, internutbildare.

                                                                      

   

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • MI-basutbildning i motiverande samtal - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv

  MI-basutbildning i motiverande samtal - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv

  Planering pågår inför våren 2020

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland som i sitt arbete möter patienter med behov av levnadsförändringar.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar, kommunikation, samtal

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Motiverande samtal i kombination med MET (Motivational Enhancement Therapy)*

  Motiverande samtal i kombination med MET (Motivational Enhancement Therapy)*

  Planering pågår inför 2020

  Utbildningen syftar till att beskriva hur man använder sig av MET (Motivational Enhancement Therapy) som bygger på Motiverande samtal med patienter med medicinska eller psykiska problem som kan vara resultatet av alkohol- och/eller annan droganvändning.

  Målgrupp: "MET förutsätter att du som behandlare har en grundläggande utbildning i och erfarenhet av ett människovårdande yrke (exempelvis läkare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska, socionom eller liknande). Du bör också ha grundläggande kunskaper om medicinska, psykologiska och sociala aspekter av beroendetillstånd." Enligt Socialstyrelsen.

  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Nyheter och trender inom oral protetik

  Nyheter och trender inom oral protetik

  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2020

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården.

  Målgrupp: Tandläkare inom privata vårdgivare och Folktandvården AB
  Nyckelord: Förvaltningsvis utbildning

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • OTAGO exercise programme*

  OTAGO exercise programme*

  Utbildning i OTAGO exercise programme, ett standardiserat, evidensbserat och individuellt utformat balans- och styrketräningsprogram att använda för äldre personer med fallrisk.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/sjukgymnaster
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 • Perifer provtagning

  Perifer provtagning

  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av rätt provtagning och provhantering. 

  Målgrupp

  Sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • PICC - Perifert installerad central cateter

  PICC - Perifert installerad central cateter

  Nästa tillfälle startar: 18 februari, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC-Perifert Installerad Central Cateter 

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter som har PICC, sjuksköterskor och distriktsköterskor inom Region Västmanland, kommuner och privata vårdgivare i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
 • Projektledarutbildning, grundutbildning kopplat till "PROJEKTiL"*

  Projektledarutbildning, grundutbildning kopplat till "PROJEKTiL"*

  Nästa tillfälle startar: 18 februari, 2020

  Du som projektledare ska få metoder och kunskap för att kunna förbereda, planera, strukturera, fokusera, kartlägga, sätta tydliga mål.

  Målgrupp: Blivande projektledare samt projektledare med erfarenhet inom Region Västmanland och som har behov av en grundutbildning kopplat till PROJEKTiL.

  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriAndra utbildningar
  Handledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Nästa tillfälle startar: 22 april, 2020

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppUndersköterskor och skötare
 • RUDAS-S ett kognitivt screeninginstrument vid minnesutredningar*

  RUDAS-S ett kognitivt screeninginstrument vid minnesutredningar*

  RUDAS-S
  R owland U niversal D ementia A ssessment S cale
  Utbildningen vänder sig till vårdnära medarbetare som arbetar med basala minnesutredningar vid misstänkt kognitiv svikt. 

  Målgrupp; Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Förvaltningsvisa utbildningar

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Rättshaverister- vanmakt och rädsla i svåra möten

  Rättshaverister- vanmakt och rädsla i svåra möten

  Nästa tillfälle startar: 18 mars, 2020

  Syftet är att deltagarna får en ökad förståelse och verktyg för att hantera vanskliga vårdrelationer ("Rättshaveristiskt beteende")

  Målgrupp: Samtliga inom Region Västmanland, Personal inom Västerås stad samt privata vårdgivare med avtal med regionen.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Samverkan vid utskrivning - COSMIC LINK

  Samverkan vid utskrivning - COSMIC LINK

  Utbildningen syftar till att ge en introduktion till COSMIC Link och visar de olika moment och vyer som krävs för samordningsprocessen. Observera att utbildningen inte handhas av Lärcentrum utan ligger hos Cambio, leverantör av COSMIC Link. Utbildningen kräver inloggningsuppgifter.

  Målgrupp:Medarbetare hos respektive huvudman som är delaktiga i någon del av utskrivningsprocessen.
  Nyckelord: E-utbildning, COSMIC LINK, LINK, interaktiv utbildning, utskrivning, samverkan.

  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Sekretess inför VFU (Öppen)

  Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online
  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter
  Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, Sekretess
  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppStudenter
 • S-HLR Barn Instruktörsutbildning

  S-HLR Barn Instruktörsutbildning

  Nästa tillfälle startar: 18 februari, 2020

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme. Samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som behöver utbildningen i sitt dagliga arbete inom Region Västmanland. Samt privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • S-HLR Vuxen - Instruktörsutbildning

  S-HLR Vuxen - Instruktörsutbildning

  Nästa tillfälle startar: 28 januari, 2020

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR).

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Simuleringsdockornas funktion

  Simuleringsdockornas funktion

  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2020

  Utbildningen ger dig grunderna i simuleringsdockornas funktioner

  Målgrupp: Instruktör i medicinsk simulering som håller utbildning på sin arbetsplats eller utbildar inom exempelvis proACT, SANT eller utbildning för studenter

  Nyckelord: Kompetensutveckling för internutbildare

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 • Sondmatning

  Sondmatning

  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2020

  Syfte

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition, och att deltagaren efter avslutad utbildning ska känna trygghet i att sköta en patient på ett säkert sätt vid pumpmatning eller bolusmatning.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsunriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Stomivård

  Stomivård

  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2020

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom region, kommun och privata vårdgivare  i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 • Suicidprevention - fördjupning

  Suicidprevention - fördjupning

  Utbildning är under planering för hösten 2020

  Syftet är att förhindra självmord genom att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Du behöver inte ha gått grundutbildningen inom suicidprevention.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 • Suicidprevention - grundläggande utbildning

  Suicidprevention - grundläggande utbildning

  Utbildningen är under planering för 2020

  Syftet är att du efter utbildningen ska känna dig mer trygg i omhändertagandet av personer med suicidrisk samt kunna upptäcka dem som behöver ett särskilt omhändertagande för att förebygga suicid.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 • Sårbehandling

  Sårbehandling

  Nästa tillfälle startar: 14 april, 2020

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår och sårläkning samt varför ett sår uppstår.  Känna till sårläkningsprocessen och bli trygg inför mötet med patienter som har sår.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Sårsmart (öppen)

  Sårsmart (öppen)

  Online
  Sårsmart är en webbaserad utbildning som beskriver sårdiagnostik och sårbehandling av sju olika typer av sår; trycksår, venösa bensår, arteriella sår, diabetessår, tumörsår, blandsår och övriga sår.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
  Nyckelord: E-utbildning, interaktiv utbildning, sårvård
  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Trakeostomivård

  Trakeostomivård

  Nästa tillfälle startar: 6 februari, 2020

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 • Vuxen-HLR - instruktörsutbildning

  Vuxen-HLR - instruktörsutbildning

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR med hjärtstartare. Utbildningen anordnas efter behov.

  Målgrupp: Medarbetare som ska hålla utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning. Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland.
  Nyckelord: Regelbundet återkommande utbildningar 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
  Chefer och ledare
 • Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland*

  Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland*

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare