Utbildningskatalog


Sök

  
 

 •  Amningskurs för er som väntar barn

  Online

  Detta är en kurs som ger grundläggande information om amning. Kursen är uppdelad i olika kapitel och belyser följande: Råd och rekommendationer, hur det fungerar, amningsstarten, barnets tag och läge, amningsställningar, tillmatning av ammade barn och bröstproblem.

  Målgrupp: Blivande föräldrar

  UtbildningsformOnline
 •  Antidecubitusmadrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2023

  Genomgång av aktuellt sortiment av antidecubitusmadrasser

  Målgrupp: Sjuksköterska som förskriver hjälpmedel
  Arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel hänvisas till utbildningen Omvårdnadshjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Användarstöd - Beställarutbildning webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Icke legitimerad personal som hantererar hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Arbetsstolar

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för arbetsstolar. Produktinformation och visning av sortimentet.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Att arbeta förebyggande - Köping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  En utbildningsdag med föreläsningar och praktiska övningar/workshop inom hygien, nutrition, munvård, trycksår, förflyttningskunskap och inkontinens.

  Målgrupp: Undersköterskor, skötare och vårdbiträden inom Regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

  Online

  Onlineutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Barnhjälpmedel - Barnklinik

  Lärarledd

  Utbildningen anordas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som förskriver hjälpmedel till barn och ungdom på Barnklinik

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel - Habilitering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2023

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som förskriver hjälpmedel till barn och ungdom på Habiliteringen

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnrullstol Bambino 3

  Lärarledd

  Genomgång av Pantheras nya rullstol Bambino 3 som kommer ersätta dagens rullstol Bambino.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut från Habiliteringscentrum samt Barnkliniken

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online

  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen av hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Basala vitala funktioner och NEWS

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner. Utbildningen ger kunskap om hur du arbetar enligt ABCDE samt NEWS.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Beställarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. Denna utbildning finns i två versioner, en som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest och när du klarat det kommer vi att skapa ett konto i systemet.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Brandsäkerhet - Grundläggande brandsäkerhetsutbildning (öppen)

  Online

  Denna grundläggande utbildning i brandsäkerhet är en öppen variant av Region Västmanlands utbildning. Den vänder sig till alla medarbetare. Genom utbildningen bekantar du dig med vanliga brandrisker, vårt förebyggande brandssäkerhetsarbete och hur du agerar säkert vid händelse av brand.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Brandsäkerhet - Sala nya vårdbyggnad (öppen)

  Online

  För lagefterlevnad, förståelse och trygghet inom brandsäkerhetsområdet så ska nedanstående åtgärder utföras i samband med inflyttning i Sala nya vårdbyggnad.

  Målgrupp: All personal som ska arbeta vid nya vårdbyggnaden i Sala

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online

  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demens ABC

  Online

  Demens ABC är Svenskt Demenscentrums onlineutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
  vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom

  Lärarledd

  Utbildningen omfattar en halv dag och bygger sig på problembaserat och multiprofessionellt lärande.

  Målgrupp: Medarbetare som arbetar med minnesutredningar i primärvården. I mån av plats även deltagare från kommunerna i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Diabetes

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge ökade grundkunskaper om diabetes och senaste nytt inom området.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Drivaggregat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för drivaggregat och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel samt fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel till barn

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  EKG-tolkning (grundkurs)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med att kunna tyda vad som är ett normalt respektive ett avvikande EKG.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.
  Kursen inriktar dig mot dig som har ingen eller viss kunskap om EKG.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Elrullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Utbildningen omfattar två tillfällen där del 1 är teoretisk via Teams och handlar om förskrivningsrutiner för 3- och 4-hjuliga elrullstolar. Del 2 är en praktisk del med genomgång av aktuellt sortiment på Hjälpmedelscentrum.

  Målgrupp: Arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel samt fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel till barn. Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för elrullstolar

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fetmakirurgi

  Online

  Föreläsningen är framtagen av teamet på överviktsenheten i Västerås. Syftet är att ge kunskap till dig som står inför utredning och är intresserad av att genomgå fetmakirurgi.

  Målgrupp: Personer som är intresserade av att genomgå fetmakirurgi.

  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. När du genomfört denna utbildning som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest kommer vi när du meddelat oss din uppgifter skapa ett konto i systemet. Kursen tar 3-4 timmar.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. När du genomfört denna utbildning som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest kommer vi när du meddelat oss din uppgifter skapa ett konto i systemet. Kursen tar 2-3 timmar.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning Inkontinenshjälpmedel grund

  Online

  Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel grund är en obligatorisk utbildning som beskriver vilket ansvar du har utifrån lagar, förordningar och föreskrifter samt ger vägledning till förskrivare av inkontinenshjälpmedel.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivning av hjälpmedel - Grund

  Online

  Onlineutbildning för dig som är ny förskrivare i Västmanland

  Målgrupp: Nya förskrivare

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  GPS-larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2023

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier. Förskrivarutbildning om personliga larm ges vid annat tillfälle 

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som förskriver hjälpmedel.
  Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för GPS-larm.

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Gånghjälpmedel

  Lärarledd

  Genomgång av aktuellt sortiment och produktinformation om gånghjälpmedel. Information om hur du förskriver hjälpmedlen och vilka kriterier som gäller.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hantering av patienter utan personnummer

  Online

  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hbtq - Grundläggande utbildning

  Online

  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2023

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR - Instruktörsutbildning Vuxen HLR

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande i Hjärt-lungräddning vuxen.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hot och våld - Grundläggande

  Online

  Utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Hygien - Basala hygienrutiner och klädregler - Regiongemensamt kompetenskort

  Online

  Denna onlineutbildning bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Genomförd utbildning och godkänt resultat på kunskapstest genererar ett kompetenskort.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hygien - Basala hygienrutiner och klädregler på lätt svenska

  Online

  Denna online-utbildning är på lätt svenska. Den utgår från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2010:10, Basal hygien i vård och omsorg. Du tar del av text och videofilmer samt svarar på frågor om basal hygien i vård och omsorg.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare med behov av utbildning på lätt svenska.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av- och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  IAD - Inkontinensassocierad dermatit

  Online

  Utbildningen syftar till att lära dig att identifiera hudproblem i underlivet hos patienter med urin- och/eller avföringsinkontinens samt utföra förebyggande åtgärder.

  Målgrupp: Sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel samt inkontinensombud

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Informationssäkerhet för medarbetare

  Online

  Denna utbildning syftar till att ge medarbetare grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och hantering av information belagd med sekretess.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSystem och programvara
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Inkontinensombud - fortsättning

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av aktuellt sortiment med syfte att ge fördjupad kunskap om inkontinenshjälpmedel

  Målgrupp: Inkontinensombud efter genomgången e-utbildning inkontinensombud grund

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Inkontinensombud - grund

  Online

  Utbildning för inkontinensombud i Västmanland som ger grundkunskaper om inkontinens.

  Målgrupp: Inkontinensombud

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Inspirationsdag för medicinska sekreterare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Inspirationsföreläsning med Christina Stielli, författare och prisad förläsare med fokus på den egna individens valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet, vare sig det är privat eller på arbetet. 

  Målgrupp: Medicinska sekreterare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland i första hand. Övriga intresserade i mån av plats.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2023

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformLärarledd
 •  Interceptiv Ortodonti

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2023

  Interceptiv ortodonti och arbetskurs avseende gränsdragningar.

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården.

  Målgrupp: Hela tandvårdsteamet, både privata och inom Folktandvården AB.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Introduktion till psykiatrisk sjukdomslära

  Online

  Utbildningen, som är i form av en föreläsning, är en introduktion till psykiatrisk sjukdomslära och diagnostik för medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg som i sitt arbete möter personer med psykiatrisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom.

  Målgrupp: Medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  KAD - att sätta urinkateter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2023

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Klarspråk

  Online

  Målet med den här utbildningen är att du ska få lära dig vad klarspråk är samtidigt som du utvecklar ditt skrivande. Målet är också att skapa förståelse om varför det är viktigt att du skriver vårdat, enkelt och begripligt som anställd i Region Västmanland.

  Målgrupp: Chefer och medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Kognition Kalenderappar för smartphones och surfplattor via Teams

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsbara elektroniska kalendrar och kalenderappar; Memoplanner, MemoGo och Handikalender samt  anpassning av egenägd teknik, välfärdsteknik.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Planering, tid och minne via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Tyngdprodukter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för tyngdprodukter och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2023

  I utbildningen får deltagarna lära sig hur hjärnans olika delar interagerar med varandra och hur individens självständighet och livskvalitet kan påverkas av vårt bemötande. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få förståelse för hur människan kan påverkas kognitivt efter en hjärnskada och hur man med den kunskapen kan gå in i behandling. 

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster i Region Västmanland, kommuner samt privata vårdgivare med avtal som möter personer med kognitiv påverkan i sitt arbete. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognitiva hjälpmedel - Specialpedagoger på Habiliteringen

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Specialpedagoger på Habiliteringen som förskriver enkla kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikation-Kognition Bildtillverkningsprogram

  Lärarledd

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för kommunikationshjälpmedel och  av aktuellt sortiment och

  Målgrupp: Logoped och arbetsterapeut

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kunskapskoll - SVP - Subcutan Venport

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som handhar SVP

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Basala/vitala funktioner och NEWS

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Utbildningen kan kan med fördel användas som en förberedelse inför deltagande i lärarledd utbildning om Basala vitala funktioner och NEWS.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - CVK

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som handhar CVK

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - KAD

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som handhar KAD

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - PICC-Line

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som handhar PICC-Line

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Trakeostomi och trakeostomiskötsel

  Online

  Här kan du lära dig mer om Trakeostomi och trakeostomiskötsel. Ta del av senaste informationen från Vårdhandboken, titta på filmer inom området och sedan testa dina kunskaper. Anmäl dig gärna till en praktisk utbildning på Utbildningsenheten /KTC-Kliniskt träningscentrum.

  Målgrupp: All vårdpersonal som hanterar patienter med trakeostomi.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskontroll SIP

  Online

  Testet är en kunskapskontroll som utgår från processens olika delar och syftar till att kvalitetssäkra de kunskaper medarbetare som arbetar med SIP förväntas ha.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som genomfört utbildning under våren/hösten 2021.

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Levnadsvanor

  Online

  Den här utbildningen ger en kort orientering i riktlinjernas innehåll och de olika åtgärdsnivåerna som rekommenderas vid olika levandsvanor. Utbildningen tar upp fakta om levnadsvanor, hur vi påverkas, vilka hälsovinster vi kan göra genom att ändra vanor samt konkreta tips och råd.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare men även andra kan tillgodogöra sig utbildningen.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Lyftar och lyftselar

  Lärarledd

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av lyftselar, golvlyftar, stålyftar och taklyftar.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Allround Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2023

  Genomgång, teori och praktik av flera modeller av rullstol Cross.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Komfort

  Lärarledd

  Genomgång av aktuellt sortiment av komfortrullstolar

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Transport/Allround Bas-kurs

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för manuell rullstol och aktuellt sortiment transport/ allround.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI - Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2023

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 •  Miljö - Grundläggande miljöutbildning

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att ha
  kunskaper om miljö är både ett lagkrav och krav i vårt miljöledningssystem.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Online

  Syftet med utbildningen är att få en grundläggande förståelse för Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det ansvar hälso- och sjukvården samt tandvården har inom dessa frågor. Utbildningen ger också förslag på konkreta verktyg för hur personal kan upptäcka våld samt agera när våldet är upptäckt.

  FÖR KÄNNDEDOM: Denna utbildning ersätter den tidigare onlineutbildningen "Hot och våld i nära relationer".

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Mänskliga rättigheter

  Online

  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

  Online

  Vi som region har en skyldighet att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Utbildningen innehåller allmänna delar som samtliga anställda inom regionen ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper.

  Målgrupp: Medarbetare, chefer och förtroendevalda inom region Västmanland

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel för omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast och logoped som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Omvårdnadshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av hygienhjälpmedel, vårdsängar inkl tillbehör samt antidecubitusmadrasser. 

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast  som förskriver hjälpmedel 

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Orofacial Medicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2023

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården.

  Målgrupp: Allmäntandläkare och tandhygienister, både privata och inom Folktandvården AB. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Perifer provtagning

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering. 

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Personliga larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier inom område personliga larm, (obs ej GPS-larm)

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska  som förskriver larm som hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Praktik i Region Västmanland

  Online

  Samlad information om praktik i Region Västmanland för studenter och elever.

  Målgrupp: Studenter och elever

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - Projektarbete för projektmedlemmar

  Online

  Syftet med denna onlineutbildning är att ge en översikt av projektarbete och ditt uppdrag som medlem i ett projekt i Region Västmanland.

  Målgrupp: Projektmedlemmar

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - Projektarbete för styrgruppsmedlemmar

  Online

  En kort onlineutbildning i hur vi arbetar i styrgrupper i Region Västmanland. Utbildningen innehåller bland annat
  roller, ansvar, skillnaden på ledningsgrupp och styrgrupp mm.

  Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar i projekt och projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - PROJEKTiL - Region Västmanlands projektmodell

  Online

  Målet med den här onlineutbildningen är att bidra till att öka din kunskap om projektarbete enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Prövning av barnets bästa

  Online

  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Alla som ska göra prövningar av barnets bästa

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Quiz - Informationssäkerhet

  Online

  Ett kunskapstest om Informationssäkerhet.

  KategoriSystem och programvara
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Riskbruk, skadligt bruk och beroende

  Online

  Syftet är at ge aktuell kunskap om riskbruk, skadligt bruk och beroende vad gäller alkohol, substansbruk samt spel. Innehållet utgår utifrån nationella riktlinjer.

  Målgrupp: Den som i sin yrkesutövning möter människor med problem inom nämnda områden.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
 •  Rullstolsdynor vuxen

  Lärarledd

  Genomgång av aktuellt sortiment rullstolsdynor för vuxna

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast  som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Samverkan vid utskrivning

  Online

  Utbildningen syftar till att tydliggöra Västmanlands utskrivningsprocess från slutenvården samt ansvarsfördelning mellan Regionens och kommunernas berörda enheter.

  Målgrupp: Medarbetare som är delaktiga i utskrivningsprocessen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  SBAR - kommunikationsverktyg

  Online

  Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper om kommunikationsverktyget SBAR för tillämpning i det dagliga arbetet. Syftet med SBAR är att öka patientsäkerheten.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sedering med Midazolam inom barn- och ungdomstandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2023

  Syftet med utbildningen är att  kunna utföra sedering med Midozolam på egen klinik. Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. 

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hela tandvårdsteamet inom Folktandvården AB och privata vårdgivare. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online

  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  SIP - Kompetenskort

  Online

  Detta är en utbildning innehållande alla delar av SIP-processen i öppenvård. I utbildningen finns frågor kopplade till respektive del av SIP-processen vilka medarbetaren ska svara korrekt på för att utbildningen ska bli godkänd.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sommarvikarier inom vuxen psykiatrin

  Online

  Onlineintroduktion för sommarvikarier.

  Målgrupp: Vikarier inom vuxen psykiatrin

  UtbildningsformOnline
 •  Sond/sondmatning

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition. Sjuksköterskor får lära sig att sätta en V-sond.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Specialanpassning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av vad en specialanpassningar är och varför den görs.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped  som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  SPiSS - Suicidprevention i svensk sjukvård

  Online

  Denna utbildning ger en introduktion till sucidologi. Den omfattar tre delar som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention.

  Målgrupp: Alla medarbetare som vill öka kunskapen om suicidprevention och som möter människor med suicidtankar.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Stomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
 •  Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni.
  Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Sårbehandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår, sårläkning samt såromläggning och olika sårvårdsmaterial.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor och läkare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sårsmart (öppen)

  Online

  Utbildningen beskriver sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Teams - systemet för digitala möten, chatt och samarbete

  Online

  Målet med utbildningen är att informera dig som ny men också någorlunda van användare av Teams.
  Du får förståelse för olika funktioner och kunskap om vad det finns för möjligheter i programmet.

  Målgrupp: Medarbetare som i sitt arbete använder sig av Teams.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Temadag om barnfetma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  Utbildning om barnfetma och information om aktiviteter för barn med övervikt/fetma i Västmanland.

  Målgrupp: Sjuksköterskor inom Barnhälsovården och inom Elevhälsan på alla skolor i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  TENS-apparater

  Lärarledd

  Grundläggande utbildning för att få förskriva TENS-apparater

  Målgrupp: Fysioterapeut/ sjukgymnast, sjuksköterska och läkare  som ska förskriva TENS

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tjänstedesign - en introduktion

  Online

  En introduktion till metoden Tjänstedesign.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Tolkanvändare – Grundläggande utbildning

  Online

  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användare av tolk i talade språk, även kallat språktolk.

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Träningshjälpmedel

  Lärarledd

  Genomgång av av aktuellt sortiment och produktinformatiom om träningshjälpmedel. Information om hur du förskriver hjälpmedlen och vilka kriterier som gäller.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast  som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Urinvägarnas fysiologi och anatomi

  Online

  Grundutbildning om urinvägarnas fysiologi och anatomi, föreläsning med Maria Bertilsson.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel som saknar 7,5 hp i Inkontinens och kontinensbevarande vård.

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Workshop Lymphapress

  Lärarledd

  Föreläsning och workshop om Lympha pressystmet

  Visning av nya Lymphapressen och dess inställningsmöjligheter ingår i utbildningstillfället

  Målgrupp: Lymfterapeuter och läkare som förskriver hjälpmedlet lymphapress

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdhygien- en fördjupningsutbildning för Kommunerna i Västmanland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2023

  Vårdhygien - fördjupningsutbildning för kommunerna i Västmanland.Utbildningen ger fördjupade kunskaper i vårdhygien

  Målgrupp:Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg som tidigare genomfört Vårdhygien - grundutbildningen.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdpreventivt arbetssätt (Öppen)

  Online

  Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Överförflyttningshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Visning av aktuellt sortiment och produktinformation samt information om hur du förskriver överflyttningshjälpmedel.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd