HLR - Instruktörsutbildning Vuxen HLR

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Förkunskaper

Inläst utbildningsmaterial samt genomförd webbutbildning för kursdeltagare vuxen HLR samt webbutbildning för instruktör.

Innehåll

Grunden i hjärtlungräddning kallas Vuxen HLR och kan övas med hjälp av film med Mini-Anne docka. Under utbildningen kommer du att utveckla förmågan att utbilda i omhändertagande av medvetslös person - stabilt sidoläge kunskap i HLR, hur en hjärtsstartare används samt åtgärder vid luftvägsstopp.I den pedagogiska träningen för att bli instruktör ingår att du ska samt förbereda dig att redovisa de olika stegen i vuxen HLR. Utbildningen anordnas efter behov, kontakta utbildningsenheten.

Syfte

Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande i Hjärt-lungräddning vuxen.

Lärandemål

  • Vad deltagarna skall lära sig under grundutbildning respektive repetitionsutbildning i vuxen-HLR
  • Hur en instruktör kan skapa förutsättningar för att deltagarna kan lära sig
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade utbildningsmaterialet

Kostnad

2900 kr exklusive moms per deltagare från Privat vårdgivare med avtal  och kommuner i Västmanland.

Övrig information

Utbildningsmaterialet som du har fått skickat till dig ska återlämnas vid utbildningen.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 4 h