Diabetes, Fördjupning

Arrangör

Kliniskt träningscentrum/KTC - Utbildningsenheten

Målgrupp 

Sjuksköterskor  inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

Innehåll

Utbildningen ger en fördjuppning inom

  • diabetes, orsak och  behandling
  • Kost och diabetes
  • Blodsockermätare/provtagningsmaterial
  • Insulinsorter/insulinpennor
  • Injektionsteknik

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupning inom diabetes och senaste nytt inom området. Du bör redan ha grundkuskaper inom diabetes.

Lärandemål

Efter utbildningen förväntas du ha fördjupade kunskaper om orsak och behandling av diabetes.

Kostnad

400 kr exkl moms för externa deltagare och privata vårdgivare med avtal  

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

AnnaSofia Karlsson, 021-176612

annasofia.karlsson@regionvastmanland.se

Längd: 4 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-03 09:00
2024-12-03 13:00
Plats: KTC- plan 12 , ing 1, hus 4
Ansvarig: AnnaSofia Karlsson
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-11-26