Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom

Arrangör

Utbildningsenheten i samverkan med Vårdvalsenheten

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer som arbetar aktivt med minnesutredningar i primärvården, offentliga som privata. I mån av plats är även deltagare från kommunerna i Västmanland välkomna. 

Innehåll/Beskrivning

Utbildningen är utformad av allmänläkarkonsult Boris Klanger i samråd med Geriatriska Mottagningen i Västerås. Programmet bygger på den evidens som finns publicerad i SBU-rapporten Demenssjukdomar (2006) samt Nationella riktlinjerna Vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen omfattar en halv dag och använder sig av problembaserat och multiprofessionellt lärande.

Syfte/Mål

Målet med utbildningsprogrammet Demenskompetens är att medarbetare i vården ska erhålla tillräcklig kompetens för att:

  • Förstå hjärnans basala funktioner, hur dessa förändras vid åldrande och demenssjukdom
  • Kunna diagnostisera de vanligaste demenstillstånden och handlägga dem i det fortsatta sjukdomsförloppet.
  • Förstå och kunna använda Västmanlandsmodellen för utredning och uppföljning av demenssjukdom.
  • Känna till den behandling som kan ges, både med läkemedel och med andra insatser, samt att följa upp denna.

Det multiprofessionella deltagandet möjliggör utbyte av enskilda medarbetares kunskap och erfarenheter, utnyttjar gruppens förkunskaper och stimulerar till kommunikation samt knytande av kontakter över huvudmannagränserna. Utbildningen strävar även efter att sprida kunskap om och implementera befintligt vårdprogram.

Medverkande och ansvarig

Boris Klanger, verksamhetschef vid FLM LäkarGruppen och allmänläkarkonsult

Kontaktperson uppdragsgivare

Anne Sjöblom, Vårdval Primärvård, 021-17 45 05, anne.sjoblom@regionvastmanland.se 

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy blomdahl, tfn 021-17 33 25, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 3 h 30 min


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-28 13:15
2021-10-28 16:30
Plats: Vetskapen, ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås
Ansvarig: Cathy Blomdahl
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2021-10-21