HLR - Instruktörsutbildning Barn

Arrangör

Kliniskt träningscentrum/KTC - Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom regionen och privata vårdgivare med avtal med Region Västmanland. 

Förkunskaper

Inför kursen ska du läsa kursbok och instruktörsbok samt genomföra en webbutbildning.

Böckerna ansvarar du själv för att låna via sjukhusbiblioteket. Du kan låna böckerna tre veckor före kursen och dom ska vara återlämnade senast en vecka efter kursen.

Sjukhusbiblioteket Västerås-katalog (bibliotekivastmanland.se)

Länk till webbkursen får du i en separat inbjudan via mail. 

Innehåll

Utbildning riktar sig till dig som vill bli instruktör och utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om är olyckan framme t ex om barnet har satt i halsen, är medvetslöst, drabbats av andnings- eller hjärtstopp. Både teori och praktisk träning ingår. Tekniken delas upp i åldersgrupperna 0-1 år och 1 år till 18 år. I den pedagogiska träningen för att bli instruktör ingår att du ska kunna hålla en grundutbildning i Barn HLR. Förbered dig att redovisa de olika stegen i Barn-HLR.

Syfte

Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

Lärandemål

  • Vad deltagarna ska lära sig under grundutbildning respektive repetitionsutbildning i Barn-HLR
  • Hur en instruktör kan skapa förutsättningar för deltagarna att lära sig
  • Varför man ska följa det standardiserade utbildningsmaterialet

Kostnad

2900 kr exklusive moms för deltagare från Privat vårdgivare med avtal med Region Västmanland.

Kontaktperson vid KTC

Åsa Wanbro, 021-173406

asa.wanbro@regionvastmanland.se

AnnaSofia Karlsson, 021-176612

annasofia.karlsson@regionvastmanland.se

Längd: 4 h