EKG-tolkning

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen ger grunderna för EKG tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser. Du får kännedom om viktiga EKG-avvikelser och hur dessa avvikelser påverkar patienten.

Syfte

Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser.

Lärandemål

Att lära sig att skilja på ett normalt EKG och EKG-avvikelser inklusive arytmier. Detta är av vikt för att kunna identifiera patient med akutbehov.

Kostnad

820 kr exkl moms för externa deltagare och privata vårdgivare med avtal  

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro, 021-17 34 06, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Längd: 3 h