Perifer provtagning

Arrangör

Kliniskt träningscentrum/KTC - Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Du får kunskap om provtagning samt information om preanalytiska fasen, d v s vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få korrekt provsvar. Utbildningen innehåller även information om bastest och blodgruppering samt blododling. Du får även tillfälle att träna praktiskt på utbildningsmodell.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering.

Lärandemål

- Att förstå den preanalytiska fasen och vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få korrekt provsvar

- Att på ett säkert och korrekt sätt kunna ta ett blodprov

Kostnad

820 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

AnnaSofia Karlsson, 021 - 176612

annasofia.karlsson@regionvastmanland.se

Kontaktperson Köping

Astrid Sundlöf,  0221 - 26140

astrid.sundlof@regionvastmanland.se

Längd: 3 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-24 13:00
2024-09-24 16:00
Plats: KTC - plan 12 , ing 1
Ansvarig: AnnaSofia Karlsson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2024-09-17
Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-27 13:00
2024-11-27 16:00
Plats: KTC - plan 12 , ing 1
Ansvarig: AnnaSofia Karlsson
Lediga platser: 8
Sista anmälningsdag: 2024-11-20