Perifer provtagning

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Du får kunskap om provtagning samt information om preanalytiska fasen, d v s vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få korrekt provsvar. Utbildningen innehåller även information om bastest och blodgruppering samt blododling.
Du får även tillfälle att träna praktiskt på utbildningsmodell.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering.

Lärandemål

-Att förstå den preanalytiska fasen och vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få korrekt provsvar.

-Att på ett säkert och korrekt sätt kunna ta ett blodprov.

Kostnad

820 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Åsa Wanbro tel 021 - 173406 

asawanbro@regionvastmanland.se 

Kontaktperson Köping

Astrid Sundlöf tel  0221 - 26140

astrid.sundlof@regionvastmanland.se

Längd: 3 h