Vårdhygien - Utbildning för chefer och hygienombud inom kommunal vård

Arrangör

Utbildningsenheten i samverkan med Enheten för smittskydd och vårdhygien

Målgrupp

Chefer och hygienombud som arbetar inom kommunal vård och omsorg i Västmanland. 

Förkunskaper innan start 

Du ska ha genomfört onlineutbildningne "Vårdhygien- Basala hygienrutiner och klädregler- Regiongemnesamt kompetenskort https://ltv.luvit.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=5743 innan starten.

Innehåll

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ämnet vårdhygien samt en möjlighet att ta del av övriga deltagares erfarenheter och kunskaper. Utbildnignen sker under 2 halvdagar och du är anmäld till båda dagarna och får bekräftelse via din jobbmailadress.

Syfte

är att få förståelse för vikten av att verksamheten har hög följsamhet till grundläggande principer för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner

Lärandemål

  • Att du förstår varför hygienrutiner måste efterlevas
  • Att du kan identifiera vårdhygieniska risker
  • Att du ska kunna föreslå åtgärder för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner

Medverkande/kontaktpersoner uppdragsgivare

Lena Sars och Anna Arnell Chadda; Hygiensjuksköterskor vid enheten för smittskydd och vårdhygien, Västmanlands Sjukhus, Västerås

Kostnad

Ett självkostnadspris tas ut vid anmälan på 400 kr/deltagare exkl. moms för båda halvdagarna. Kaffe/te samt frukt ingår under pausen

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Elena Ejnarsson, utbildningssamordnare elena.ejnarsson@regionvastmanland.se

Längd: 6 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-02 13:00
2024-09-30 16:00
Plats: Ing. 21, HUS A, Utbildningsenheten Västerås Sjukhus
Ansvarig: Elena Ejnarsson
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-08-26
Status: Fullbokad
Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-21 13:00
2024-11-18 16:00
Plats: Ing. 21, HUS A, Utbildningsenheten Västerås Sjukhus
Ansvarig: Elena Ejnarsson
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-10-14