Utbildningskatalog


Sök

  
 

 •  Antidecubitusmadrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 december, 2022

  Genomgång av aktuellt sortiment av antidecubitusmadrasser samt hur man förskriver dem.

  Målgrupp: Sjuksköterska
  Arbetsterapeut hänvisas till utbildningen Omvårdnadshjälpmedel

   

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Användarstöd - Beställarutbildning webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands beställarstöd för tekniska hjälpmedel.

  Efter genomgången utbildning kan du gå tillbaka till detta användarstöd om du vill repetera innehållet. Du kan inte gå igenom denna del för att få tillgång till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel.

  Efter genomgången utbildning kan du gå tillbaka till detta användarstöd om du vill repetera innehållet. Du kan inte gå igenom denna del för att få tillgång till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel.

  Efter genomgången utbildning kan du gå tillbaka till detta användarstöd om du vill repetera innehållet. Du kan inte gå igenom denna del för att få tillgång till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Arbetsstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för arbetsstolar. Produktinformation och visning av sortimentet.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel - Barnklinik

  Lärarledd

  Utbildningen anordas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som arbetar med barn och ungdom på Barnklinik

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel - Habilitering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2022

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som arbetar med barn och ungdom på Habiliteringen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnrullstol Bambino 3

  Lärarledd

  Genomgång av Pantheras nya rullstol Bambino 3 som kommer ersätta dagens rullstol Bambino.

  Målgrupp Arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut från Habiliteringscentrum samt Barnkliniken

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Beställarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. Denna utbildning finns i två versioner, en som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest och när du klarat det kommer vi att skapa ett konto i systemet.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Drivaggregat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för drivaggregat och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, för barn även fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Elrullstolar

  Lärarledd

   

  Utbildningen omfattar två tillfällen där del 1 är teoretisk via Teams och handlar om förskrivningsrutiner för 3- och 4-hjuliga elrullstolar. Del 2 är en praktisk del med genomgång av aktuellt sortiment på Hjälpmedelscentrum.
   

   

  Målgrupp: Arbetsterapeut, för förskrivning av elrullstol för barn även fysioterapeut/ sjukgymnast. Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för elrullstolar

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Grund

  Online

  E-utbildning för dig som är ny förskrivare i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. Denna utbildning finns i två versioner, en som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest och när du klarat det kommer vi att skapa ett konto i systemet.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. Denna utbildning finns i två versioner, en som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest och när du klarat det kommer vi att skapa ett konto i systemet.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  GPS-larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier.

  Förskrivarutbildning om personliga larm ges vid annat tillfälle 

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.
  Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för GPS-larm.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Gånghjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2023

  Genomgång av aktuellt sortiment och produktinformation om gånghjälpmedel. Information om hur du förskriver hjälpmedlen och vilka kriterier som gäller.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  IAD - Inkontinensassocierad dermatit

  Online

  Utbildningen syftar till att lära dig att identifiera hudproblem i underlivet hos patienter med urin- och/eller avföringsinkontinens samt utföra förebyggande åtgärder.

  Målgrupp: Sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel samt inkontinensombud.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Inkontinenshjälpmedel - fortsättning

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av aktuellt sortiment samt vilka kriterier som gäller vid utprovning och val av hjälpmedel- individuell förskrivning

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel t ex sjuksköterska, distriktsköterska, barnmorska efter genomgången e-utbildning inkontinenshjälpmedel grund.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Inkontinenshjälpmedel - grund

  Online

  Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel grund är en obligatorisk utbildning som beskriver vilket ansvar du har utifrån lagar, förordningar och föreskrifter samt ger vägledning till förskrivare av inkontinenshjälpmedel.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel t ex sjuksköterska, distriktsköterska, barnmorska

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Inkontinensombud - fortsättning

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av aktuellt sortiment med syfte att ge fördjupad kunskap om inkontinenshjälpmedel

  Målgrupp: Inkontinensombud efter genomgången e-utbildning inkontinensombud grund

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Inkontinensombud - grund

  Online

  Utbildning för inkontinensombud i Västmanland som ger grundkunskaper om inkontinens.

  Målgrupp: Inkontinensombud

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kognition Kalenderappar för smartphones och surfplattor via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Genomgång av förskrivningsbara elektroniska kalendrar och kalenderappar; Memoplanner, MemoGo och Handikalender samt  anpassning av egenägd teknik, välfärdsteknik.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Planering, tid och minne via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2023

   

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Tyngdprodukter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2022

  Genomgång av förskrivningsprocessen för tyngdprodukter och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognitiva hjälpmedel - Specialpedagoger på Habiliteringen

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Specialpedagoger på Habiliteringen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikation-Kognition Bildtillverkningsprogram

  Lärarledd

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 november, 2022

  Genomgång av förskrivningsprocessen för kommunikationshjälpmedel och  av aktuellt sortiment och

  Målgrupp: Logoped och arbetsterapeut

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Lyftar och lyftselar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av lyftselar, golvlyftar, stålyftar och taklyftar.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut

   

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Allround Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2022

  Genomgång, teori och praktik av flera modeller av rullstol Cross.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Komfort

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2022

  Genomgång av aktuellt sortiment av komfortrullstolar

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Transport/Allround Bas-kurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  Genomgång av förskrivningsprocessen för manuell rullstol och aktuellt sortiment transport/ allround.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel för omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast och logoped

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Omvårdnadshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av hygienhjälpmedel, vårdsängar inkl tillbehör samt antidecubitusmadrasser. 

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Personliga larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 november, 2022

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier inom område personliga larm, (obs ej GPS-larm)

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Rullstolsdynor vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2023

  Genomgång av aktuellt sortiment rullstolsdynor för vuxna

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Specialanpassning

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av vad en specialanpassningar är och varför den görs.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  TENS-apparater

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Grundläggande utbildning för att få förskriva TENS-apparater

  Målgrupp: Fysioterapeut/ sjukgymnast, sjuksköterska och läkare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Träningshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2023

  Genomgång av av aktuellt sortiment och produktinformatiom om träningshjälpmedel. Information om hur du förskriver hjälpmedlen och vilka kriterier som gäller.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Urinvägarnas fysiologi och anatomi

  Online

  Grundutbildning, föreläsning med Maria Bertilsson.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel (t ex sjuksköterska, distriktsköterska, barnmorska) som saknar 7,5 hp i Inkontinens och kontinensbevarande vård.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Workshop Lymphapress

  Lärarledd

  Föreläsning och workshop om Lympha pressystmet

  Visning av nya Lymphapressen och dess inställningsmöjligheter ingår i utbildningstillfället

  Målgrupp: Lymfterapeuter och läkare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Överförflyttningshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Visning av aktuellt sortiment och produktinformation samt information om hur du förskriver överflyttningshjälpmedel.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd