Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

Förkunskaper

Inför att du kommer till utbildningsdagen ska du ha förberett dig genom att ha läst bifogade filer som är Pedagogisk plattform och definitioner som berör simulering och färdighetsträning. Samt gjort ett lärstilstest, ta med dig det ifyllda lärstilstestet till utbildningstillfället för fortsatta reflektioner.

Innehåll

Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande i enlighet med Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering (KlinSim).

Syfte

Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare.

Lärandemål

Efter utbildning förväntas du:

  • Ha insikt om lärande och lärandets villkor
  • Att förstå uppbyggnaden av övningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling

Medverkande

Instruktörer i medicinsk simulering

Kostnad

2600 kr exkl moms per deltagare utanför Region Västmanland.

Dokument

Övrig information

När du anmäler dig till instruktörsutbildning blir du automatisk registrerad på ”Samarbetsyta för internutbildare”. Syftet med samarbetsytan är att ge stöd till dig som internutbildare genom att du där kan ta del av bland annat mallar, stödmaterial och forskning inom ditt ämnesområde.

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Marie-Louise Södersved Källestedt, 021-175802, marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se

Längd: 8 h


Tillfällen


Titel: Tillfälle
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-10 09:00
2024-10-10 16:30
Plats: Utbildningsenheten med Kliniskt träningscentrum, våning 12, Hus 02 Västmanlands sjukhus, Västerås
Ansvarig: Marie-Louise Södersved Källestedt
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2024-09-27