Bensår och att praktiskt bandagera ben - offentlig och privat primärvård samt kommun

Arrangör

Utbildningsenheten

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

Innehåll

Utbildningen innefattar teori med praktiska övningar och ger en grund inom ämnesområdet bensår och bandagering. Uppdragsgivare för utbildningen är Vårdval.

Syfte

Ge en grund inom ämnesområdet, bensår och bandagering. Deltagaren medvetandegörs om betydelsen av att ta reda på bakomliggande orsaker till ett sår.

Lärandemål

Efter utbildningen förväntas du som deltagare;
-Förstå när du ska linda ben och även kunna linda ben.
-Kunna genomföra ankeltrycksmätning och förstå varför en sådan undersökning genomförs.

Övrig information 

Som deltagare i utbildningen kommer ni bandagera varandras ben. En annan deltagare kommer alltså att genomföra bandagering och ankeltrycksmätning på dina ben.

Utbildningsenheten med Kliniskt träningscentrum (KTC) kommer med anledning av byggnation av nytt akutsjukhus (sprängning och spontning) under hösten 2022 att inte ha några lokaler. Utbildningen är därför inställd på obestämd tid. Via Funktionsbrevlåda utbildningsenheten@regionvastmanland.se kan du alltid ta kontakt för att få stöd från Utbildningsenheten med att arrangera färdighetsträning- och/eller teamträning på din egen arbetsplats. 

Kostnad

För deltagare från Region Västmanland och kommunen kostar utbildningen 2532 kr per deltagare exklusive moms
För primärvården finansieras utbildningen av Kompetensutbildningsrådet

Medverkande

Kärlkirurg och undersköterskor från kärlkirurgiska kliniken Västmanlands sjukhus.

Kontaktperson

Marie-Louise Södersved Källestedt, tele 021-175802, marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se 

Längd: 8 h