Traumakurs för Tandläkare

Arrangör

Utbildningsenheten med uppdragsgivare Specialisttandvården 

Målgrupp

Tandläkare inom Folktandvården AB och privata vårdgivare.

Innehåll

Tand- och käktrauma, diagnostik och behandling. Barntrauma inklusive smärtbehandling och sedering, endodontiskt omhändertagande som rotbehandling/resorption samt käkkirurgiska aspekter på tandtrauma, frakturbehandling, implantat efter tandförlust.

Syfte och lärandemål

Teoretiska kunskaper och vägledning angående behandling och omhändertagande vid tandtrauma.

Tidsåtgång

3,5 timmar 

Kostnad

2500 kr exkl moms per deltagare.

Medverkande

Ötdl/käkkirurg Christina Klee, ST-tdl/käkkirurgi Anders Tanneby, Ötdl/endodontist Paul Richard, Tdl Alexandra Tapia, Ötdl/pedodontist Charlotta Jensen.

Ansvarig

Specialisttandvården

Kontaktperson uppdragsgivare

Lena Goliath, övertandläkare, Specialisttandvården lena.goliath@regionvastmanland.se

Kontaktperson vid Utbildningsenheten

Cathy Blomdahl, tfn 021-17 33 25, cathy.blomdahl@regionvastmanland.se

Längd: 3 h 30 min


Tillfällen


Titel: Tillfälle via Teams
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-12 13:00
2022-10-12 16:30
Plats: Via Teams
Ansvarig: Cathy Blomdahl
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-10-03
Status: Anmälningstiden har gått ut.