Utbildningskatalog


Sök

  
 

 •  Amningskurs för er som väntar barn

  Online

  Detta är en kurs som ger grundläggande information om amning. Kursen är uppdelad i olika kapitel och belyser följande: Råd och rekommendationer, hur det fungerar, amningsstarten, barnets tag och läge, amningsställningar, tillmatning av ammade barn och bröstproblem.

  Målgrupp: Blivande föräldrar

  UtbildningsformOnline
 •  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

  Online

  Onlineutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online

  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen av hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Basala vitala funktioner och NEWS

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner. Utbildningen ger kunskap om hur du arbetar enligt ABCDE samt NEWS.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Brandsäkerhet – Brandombudsutbildning steg 1

  Online

  Denna onlineutbildning är första steget i brandombudsutbildningen och ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom brandsäkerhetsområdet. Genom utbildningen bekantar du dig med regionens modell för det systematiska brandsäkerhetsarbetet (SBA).

  Målgrupp: Brandombud inom Region Västmanland

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Brandsäkerhet - Grundläggande brandsäkerhetsutbildning (öppen)

  Online

  Denna grundläggande utbildning i brandsäkerhet är en öppen variant av Region Västmanlands utbildning. Den vänder sig till alla medarbetare. Genom utbildningen bekantar du dig med vanliga brandrisker, vårt förebyggande brandssäkerhetsarbete och hur du agerar säkert vid händelse av brand.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Brandsäkerhet - Sala nya vårdbyggnad (öppen)

  Online

  För lagefterlevnad, förståelse och trygghet inom brandsäkerhetsområdet så ska nedanstående åtgärder utföras i samband med inflyttning i Sala nya vårdbyggnad.

  Målgrupp: All personal som ska arbeta vid nya vårdbyggnaden i Sala

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online

  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demens ABC

  Online

  Demens ABC är Svenskt Demenscentrums onlineutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
  vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2023

  Utbildningen omfattar en halv dag och bygger sig på problembaserat och multiprofessionellt lärande.

  Målgrupp: Medarbetare som arbetar med minnesutredningar i primärvården. I mån av plats även deltagare från kommunerna i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Diabetes

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge ökade grundkunskaper om diabetes och senaste nytt inom området.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  EKG-tolkning (grundkurs)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med att kunna tyda vad som är ett normalt respektive ett avvikande EKG.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fetmakirurgi

  Online

  Föreläsningen är framtagen av teamet på överviktsenheten i Västerås. Syftet är att ge kunskap till dig som står inför utredning och är intresserad av att genomgå fetmakirurgi.

  Målgrupp: Personer som är intresserade av att genomgå fetmakirurgi.

  UtbildningsformOnline
 •  Förberedande utbildning för dig som ska bli förälder

  Online

  Med detta material har vi samlat det som vi anser är viktigt för dig som blivande eller nybliven förälder att ta del av.

  Målgrupp: Blivande och nyblivna föräldrar

  Förberedande utbildning för dig som ska bli förälder

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hantering av patienter utan personnummer

  Online

  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hbtq - Grundläggande utbildning

  Online

  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2023

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR - Instruktörsutbildning Vuxen HLR

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 mars, 2023

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande i Hjärt-lungräddning vuxen.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hot och våld - Grundläggande

  Online

  Utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Hygien - Basala hygienrutiner och klädregler - Regiongemensamt kompetenskort

  Online

  Denna onlineutbildning bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Genomförd utbildning och godkänt resultat på kunskapstest genererar ett kompetenskort.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av- och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Informationssäkerhet för medarbetare

  Online

  Denna utbildning syftar till att ge medarbetare grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och hantering av information belagd med sekretess.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSystem och programvara
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2023

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum.

  Målgrupp: Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformLärarledd
 •  Interceptiv Ortodonti

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 september, 2023

  Interceptiv ortodonti och arbetskurs avseende gränsdragningar.

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården.

  Målgrupp: Hela tandvårdsteamet, både privata och inom Folktandvården AB.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Introduktion till psykiatrisk sjukdomslära

  Online

  Utbildningen, som är i form av en föreläsning, är en introduktion till psykiatrisk sjukdomslära och diagnostik för medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg som i sitt arbete möter personer med psykiatrisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom.

  Målgrupp: Medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  KAD - att sätta urinkateter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2023

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Klarspråk

  Online

  Målet med den här utbildningen är att du ska få lära dig vad klarspråk är samtidigt som du utvecklar ditt skrivande. Målet är också att skapa förståelse om varför det är viktigt att du skriver vårdat, enkelt och begripligt som anställd i Region Västmanland.

  Målgrupp: Chefer och medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Basala/vitala funktioner och NEWS

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Utbildningen kan kan med fördel användas som en förberedelse inför deltagande i lärarledd utbildning om Basala vitala funktioner och NEWS.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - KAD

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som handhar KAD

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Trakeostomi och trakeostomiskötsel

  Online

  Här kan du lära dig mer om Trakeostomi och trakeostomiskötsel. Ta del av senaste informationen från Vårdhandboken, titta på filmer inom området och sedan testa dina kunskaper. Anmäl dig gärna till en praktisk utbildning på Utbildningsenheten /KTC-Kliniskt träningscentrum.

  Målgrupp: All vårdpersonal som hanterar patienter med trakeostomi.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskontroll SIP

  Online

  Testet är en kunskapskontroll som utgår från processens olika delar och syftar till att kvalitetssäkra de kunskaper medarbetare som arbetar med SIP förväntas ha.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som genomfört utbildning under våren/hösten 2021.

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Levnadsvanor

  Online

  Den här utbildningen ger en kort orientering i riktlinjernas innehåll och de olika åtgärdsnivåerna som rekommenderas vid olika levandsvanor. Utbildningen tar upp fakta om levnadsvanor, hur vi påverkas, vilka hälsovinster vi kan göra genom att ändra vanor samt konkreta tips och råd.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare men även andra kan tillgodogöra sig utbildningen.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  MI - Grundutbildning

  Lärarledd

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 •  Miljö - Grundläggande miljöutbildning

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att ha
  kunskaper om miljö är både ett lagkrav och krav i vårt miljöledningssystem.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Mänskliga rättigheter

  Online

  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

  Online

  Vi som region har en skyldighet att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Utbildningen innehåller allmänna delar som samtliga anställda inom regionen ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper.

  Målgrupp: Medarbetare, chefer och förtroendevalda inom region Västmanland

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Orofacial Medicin för Tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2023

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården.

  Målgrupp: Allmäntandläkare, både privata och inom Folktandvården AB. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Perifer provtagning

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering. 

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Praktik i Region Västmanland

  Online

  Samlad information om praktik i Region Västmanland för studenter och elever.

  Målgrupp: Studenter och elever

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Praktisk panoramaröntgenteknik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2023

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvårdskliniken, Oral Radiologi.

  Målgrupp: Tandsköterskor och tandhygienister

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projekt - Projektarbete för projektmedlemmar

  Online

  Syftet med denna onlineutbildning är att ge en översikt av projektarbete och ditt uppdrag som medlem i ett projekt i Region Västmanland.

  Målgrupp: Projektmedlemmar

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - Projektarbete för styrgruppsmedlemmar

  Online

  En kort onlineutbildning i hur vi arbetar i styrgrupper i Region Västmanland. Utbildningen innehåller bland annat
  roller, ansvar, skillnaden på ledningsgrupp och styrgrupp mm.

  Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar i projekt och projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - PROJEKTiL - Region Västmanlands projektmodell

  Online

  Målet med den här onlineutbildningen är att bidra till att öka din kunskap om projektarbete enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Prövning av barnets bästa

  Online

  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Alla som ska göra prövningar av barnets bästa

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Quiz - Informationssäkerhet

  Online

  Ett kunskapstest om Informationssäkerhet.

  KategoriSystem och programvara
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Riskbruk, skadligt bruk och beroende

  Online

  Syftet är at ge aktuell kunskap om riskbruk, skadligt bruk och beroende vad gäller alkohol, substansbruk samt spel. Innehållet utgår utifrån nationella riktlinjer.

  Målgrupp: Den som i sin yrkesutövning möter människor med problem inom nämnda områden.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
 •  Samverkan vid utskrivning

  Online

  Utbildningen syftar till att tydliggöra Västmanlands utskrivningsprocess från slutenvården samt ansvarsfördelning mellan Regionens och kommunernas berörda enheter.

  Målgrupp: Medarbetare som är delaktiga i utskrivningsprocessen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  SBAR - kommunikationsverktyg

  Online

  Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper om kommunikationsverktyget SBAR för tillämpning i det dagliga arbetet. Syftet med SBAR är att öka patientsäkerheten.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sedering med Midazolam inom barn- och ungdomstandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2023

  Syftet med utbildningen är att  kunna utföra sedering med Midozolam på egen klinik. Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. 

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hela tandvårdsteamet inom Folktandvården AB och privata vårdgivare. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online

  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  SIP - Kompetenskort

  Online

  Detta är en utbildning innehållande alla delar av SIP-processen i öppenvård. I utbildningen finns frågor kopplade till respektive del av SIP-processen vilka medarbetaren ska svara korrekt på för att utbildningen ska bli godkänd.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sommarvikarier inom vuxen psykiatrin

  Online

  Onlineintroduktion för sommarvikarier.

  Målgrupp: Vikarier inom vuxen psykiatrin

  UtbildningsformOnline
 •  Sond/sondmatning

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition. Sjuksköterskor får lära sig att sätta en V-sond.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  SPiSS - Suicidprevention i svensk sjukvård

  Online

  Denna utbildning ger en introduktion till sucidologi. Den omfattar tre delar som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention.

  Målgrupp: Alla medarbetare som vill öka kunskapen om suicidprevention och som möter människor med suicidtankar.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Stomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Lärarledd

  Det finns inget specifikt datum för nästa utbildningstillfälle p.g.a. brist på lokaler för Kliniskt träningscentrum

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
 •  Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni.
  Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Sårbehandling

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår, sårläkning samt såromläggning och olika sårvårdsmaterial.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sårsmart (öppen)

  Online

  Utbildningen beskriver sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Teams - systemet för digitala möten, chatt och samarbete

  Online

  Målet med utbildningen är att informera dig som ny men också någorlunda van användare av Teams.
  Du får förståelse för olika funktioner och kunskap om vad det finns för möjligheter i programmet.

  Målgrupp: Medarbetare som i sitt arbete använder sig av Teams.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Tolkanvändare – Grundläggande utbildning

  Online

  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användare av tolk i talade språk, även kallat språktolk.

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdhygien- en fördjupningsutbildning för Kommunerna i Västmanland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2023

  Vårdhygien - fördjupningsutbildning för kommunerna i Västmanland.Utbildningen ger fördjupade kunskaper i vårdhygien

  Målgrupp:Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg som tidigare genomfört Vårdhygien - grundutbildningen.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdpreventivt arbetssätt (Öppen)

  Online

  Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline