Utbildningskatalog


Sök

  
 

 •  Amningskurs för er som väntar barn

  Online

  Detta är en kurs som ger grundläggande information om amning. Kursen är uppdelad i olika kapitel och belyser följande: Råd och rekommendationer, hur det fungerar, amningsstarten, barnets tag och läge, amningsställningar, tillmatning av ammade barn och bröstproblem.

  Målgrupp: Blivande föräldrar

  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
 •  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

  Online

  Webbutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online

  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen om hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare
  Nyckelord: Interaktiva utbildning

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Studenter
  Undersköterskor och skötare
 •  Basala vitala funktioner och NEWS

  Lärarledd

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Basala/vitala funktioner och NEWS 2 (Öppen)

  Online

  Webbaserad utbildning i Basala/Vitala funktioner, MIG (Mobil Intensivvårdsgrupp) och NEWS 2(National Early Warning Score)

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppSjuksköterskor
 •  Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online

  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Demens ABC webbutbildning

  Online

  Demens ABC är Svenskt Demens centrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Målgrupp: Alla medarbetare inom vård och omsorg som möter personer med demenssjukdom

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  EKG-tolkning

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att lära ut grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Förflyttningskunskap instruktörsutbildning 4 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

  Utbildningen riktar sig till medarbetare i verksamhet där patientförflyttning är vanligt förekommande.

  Efter utbildning har deltagaren uppnått kompetens som förflyttningsinstruktör med uppdrag att hålla i repetitionsutbildning på den egna arbetsplatsen. Utbildningsinsatser utanför egen arbetsplats kan förekomma.

  Målgrupp: Av chef utsedd medarbetare med intresse av att utbilda i förflyttningskunskap.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Grundläggande miljöutbildning

  Online

  Syftet med denna grundläggande miljöutbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att har kunskaper om miljö, är både ett lagkrav och krav i vårt miljöledningssystem.
  Reviderad: 2019-06-25

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Ny på jobbet
  Säkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) - omgång 2

  Lärarledd

  Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendetarapi (KBT) motsvarande 45 hp.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och primärvården, Region Västmanland och länets kommuner i mån av plats

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Grundläggande utbildning för tolkanvändare

  Online

  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användning av tolk i talade språk, även kallat språktolk.

  KategoriAndra utbildningar
  Hälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Grundläggande utbildning om hot och våld

  Online

  Denna utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Reviderad: 2020-06-22

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Grundutbildning i substansbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik*

  Lärarledd

  Utbildningen planeras bli en digital utbildning för våren relaterat till pandemin och som väntas bli klar under april.

  Utbildningen utgår utifrån de Nationella Riktlinjerna, där deltagarna får ökad förståelse/ kunskap i området. Utbildningen är framtagen i samverkan mellan Region Västmanland och Västerås Stad.

  Målgrupp: Personal som arbetar med patienter/klienter med riskbruk, missbruksberoenden av alkohol/narkotiska medel inom Region Västmanland, Primärvården samt kommunerna i länet.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
 •  Hantering av patienter utan personnummer

  Online

  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal

  KategoriHälso- och sjukvård
  Ny på jobbet
  Säkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 •  Hbtq - Grundläggande utbildning om hbtq

  Online

  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  HLR A-HLR för Anestesi och IVA studenter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att du får träna på att göra en snabb och korrekt bedömning av hjärtstopps situationen och omedelbart vidta rätt åtgärder. 

  Målgrupp: An/IVA-studenter vid Mälardalens högskola.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
 •  HLR Barn-HLR Instruktörsutbildning

  Lärarledd

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Alla medarbetare samt privata vårdgivare med avtal och kommun.

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR S-HLR Barn Instruktörsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om omhändertagande av ett barn om olyckan är framme. Samt lära ut HLR till barn 0-1 och 1 år till pubertet.

  Målgrupp: Medarbetare inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommun.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR S-HLR Vuxen Instruktörsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 september, 2021

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR).

  Målgrupp: Medarbetare inom vården samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  HLR Vuxen-HLR instruktörsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2021

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR med hjärtstartare. Utbildningen anordnas efter behov.

  Målgrupp: Alla medarbetare samt privata vårdgivare med avtal och kommun. Medarbetare som ska hålla utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Hot och våld i nära relationer

  Online

  Denna utbildning syftar till att öka kompetensen och handlingsberedskapen genom hela Hälso- och sjukvården samt tandvården i att bemöta och stödja kvinnor och barn där hot och våld i nära relationer förekommer.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare och tandvård

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av-och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 •  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 september, 2021

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  ST-läkare
  Undersköterskor och skötare
 •  Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  Syftet är att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. 

  Målgrupp: Instruktörer som gått Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I). Att du medverkat som utbildare vid ett tio tal utbildningstillfällen som instruktör. Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriHandledning och pedagogik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  KAD - att sätta urinkateter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  MI - Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2021

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal med regionen och kommuner i Västmanland som i sitt arbete möter patienter med behov av levnadsförändringar.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Mänskliga rättigheter

  Online

  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.
  Utbildningen är extern och arrangeras av SKR och Uppsala universitet.

  Målgrupp: Alla

  KategoriAndra utbildningar
  Chefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Palliation ABC webbutbildning

  Online

  Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till all personal inom vård- och omsorg.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Perifer provtagning

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av rätt provtagning och provhantering. 

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  PICC - Perifert installerad central cateter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC-Perifert Installerad Central Cateter 

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter som har PICC, sjuksköterskor, undersköterskor och distriktsköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
 •  Projektarbete för projektmedlemmar

  Online

  Syftet med denna e-utbildning är att ge en översikt av projektarbete och ditt uppdrag som medlem i ett projekt i Region Västmanland.

  Målgruppen för denna utbildning är projektmedlemmar. Som projektmedlem ingår du i en projektgrupp och förväntas arbeta i projektet under ledning av projektledaren

  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Projektarbete för styrgruppsmedlemmar

  Online

  En kort utbildning i hur vi arbetar i styrgrupper i Region Västmanland. Utbildningen innehåller bland annat roller, ansvar, skillnaden på ledningsgrupp och styrgrupp mm.

  Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar i projekt, projektledare

  KategoriAndra utbildningar
  Chefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  PROJEKTiL

  Online

  Målet med den här e-utbildningen är att bidra till att öka din kunskap om projektarbete enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektledare

  KategoriAndra utbildningar
  Chefs- och ledarutveckling
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Andra medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Prövning av barnets bästa

  Online

  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till alla som ska göra provningar av barnets bästa när underlag inför beslut och åtgärder som rör barn.

  KategoriAndra utbildningar
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Riskbedömning - Munhälsa, nutrition, svälj- och kommunikationssvårigheter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna hur man kan arbeta preventivt för en ökad patientsäkerhet. Deltagaren ska känna sig trygg med vilka insatser denne själv kan genomföra inom nutrition, munhälsa, kommunikation och sväljsvårigheter. 

  Målgrupp: Undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppUndersköterskor och skötare
 •  Samverkan vid utskrivning

  Online

  Utbildningen syftar till att tydliggöra Västmanlands utskrivningsprocess från slutenvården samt ansvarsfördelning mellan regionens och kommunernas berörda enheter.

  Målgrupp: Medarbetare hos respektive huvudman som är delaktiga i någon del av utskrivningsprocessen.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Sedering med Midazolam inom barn- och ungdomstandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2021

  Syftet med utbildningen är att  kunna utföra sedering med Midozolam på egen klinik. Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. 

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hela tandvårdsteamet inom Folktandvården AB och privata vårdgivare. 

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
 •  Sekretess inför VFU (Öppen)

  Online

  Utbildningen syftar till att ge tillräckliga kunskaper om sekretessbestämmelser för vårdpersonal och vårdstuderande som ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos landstinget.

  Målgrupp: Studenter

  KategoriSäkerhet och miljö
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppStudenter
 •  Simuleringsdockornas funktion

  Lärarledd

  Nästa tillfälle planeras till hösten 2021.

  Utbildningen ger dig grunderna i simuleringsdockornas funktioner.

  Målgrupp: Instruktör i medicinsk simulering som håller utbildning på sin arbetsplats där utbildningsdockor används och lånas från Utbildningsenheten. 

  KategoriHandledning och pedagogik
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
 •  SIP Fördjupning

  Online

  Denna utbildning är en Fördjupning av SIP-processen samt förklaring till de länsövergripande gemensamma rutinerna i Västmanland.

  Målgrupp: SIP-koordinatorer samt medarbetare inom Region och Kommun som arbetar med SIP

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Läkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sommarvikarier inom psykiatrin

  Online

  Onlineintroduktion för sommarvikarier.

  KategoriNy på jobbet
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sondmatning

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition, och att deltagaren efter avslutad utbildning ska känna trygghet i att sköta en patient på ett säkert sätt vid pumpmatning eller bolusmatning.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Stomivård

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer kateter (PVK)

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att stärka tryggheten i handhavandet av en patient som har SVP, CVK eller PVK.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktsköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformSimulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
 •  Suicidprevention - fördjupning

  Lärarledd

  Utbildning är inte aktiv nu relaterat till pandemin.

  Syftet är att förhindra självmord genom att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Du behöver inte ha gått grundutbildningen inom suicidprevention.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Suicidprevention - grundläggande utbildning

  Lärarledd

  OBS! Utbildningen planeras till hösten 2021 beroende på pandemin. Vi hänvisar till Online utbildningen "Psyk E-bas" i väntan på nya besked.

  Syftet är att du efter utbildningen ska känna dig mer trygg i omhändertagandet av personer med suicidrisk samt kunna upptäcka dem som behöver ett särskilt omhändertagande för att förebygga suicid.

  Målgrupp: Personal som i sitt arbete har nära patientmöten/samtal och som behöver verktyg för att tidigt upptäcka suicidrisk hos patient.
  Nyckelord: Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 •  Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni.

  Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.

  KategoriSystem och datorprogram
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra medarbetare
 •  Sårbehandling

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår och sårläkning samt varför ett sår uppstår.  Känna till sårläkningsprocessen och bli trygg inför mötet med patienter som har sår.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Sårsmart (öppen)

  Online

  Sårsmart är en webbaserad utbildning som beskriver sårdiagnostik och sårbehandling av sju olika typer av sår; trycksår, venösa bensår, arteriella sår, diabetessår, tumörsår, blandsår och övriga sår.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  Simulering
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Utbildning om nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

  Online

  Vi som region har en skyldighet att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Du som anställd på regionen kan beröras av lagen på olika sätt, beroende på vilket jobb du har. Utbildningen innehåller allmänna delar som samtliga anställda inom regionen ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper.

  Målgrupp: Medarbetare, chefer och förtroendevalda inom regionen

  KategoriHälso- och sjukvård
  Kommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
  Chefer och ledare
 •  Webbutbildning i kommunikationsverkyget SBAR (Öppen)

  Online

  Syftet med användningen av SBAR är att öka patientsäkerheten. Målet är att du ska få kunskaper om SBAR för att själv kunna använda det i det dagliga arbetet.

  Målgrupp: Alla medarbetare inom vård och omsorg.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAlla medarbetare
 •  Vårdhygien - grundutbildning för kommunerna i Västmanland*

  Lärarledd

  Planering pågår för 2021, återkommer med datum beroende på pandemiläget.

  Syftet är få en ökad förståelse och kunskap om vårdhygien så att du arbetar för att smittspridning förhindras samt hur du skyddar sig själv.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Västmanland

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
  MålgruppSjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare
 •  Vårdpreventivt arbetssätt (Öppen)

  Online

  Målet med denna webbaserade utbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriHälso- och sjukvård
  UtbildningsformInteraktiv
  MålgruppAndra vårdnära medarbetare
  Sjuksköterskor
  Undersköterskor och skötare