Utbildningskatalog


  
 

 •  Agil projektledning

  Online

  Du får med denna onlineutbildning en genomgång av agila arbetssätt inom ramen för Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektägare, projektledare och övriga intressenter kopplade till projektarbete.

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Antidecubitusmadrasser

  Online

  Syftet med utbildningen är att ge kunskap om upphandlat sortimentet av antidecubitusmadrasser, det vill säga madrasser avsedda att förebygga eller användas som del i behandling av trycksår.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - Beställarutbildning webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Icke legitimerad personal som hanterar hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Användarstöd - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. Efter genomgången utbildning kan du använda detta användarstöd om du vill repetera innehållet utan att göra kunskapstestet. Denna kurs ger inte behörighet till webSesam.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Arbetsstolar - vuxen och barn

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan. Inga tillfällen under hösten 2024, återkommer våren 2025.

  Genomgång av förskrivningsprocessen för arbetsstolar. Produktinformation och visning av sortimentet.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Arkivansvariga och arkivombud - Grundutbildning

  Online

  Utbildningens mål och syfte är att ge arkivansvariga och arkivombud grundläggande kunskaper i arkivhållning och arkivläggning.

  Målgrupp: Region Västmanlands medarbetare samt andra berörda.

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Att arbeta förebyggande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2024

  En utbildningsdag med föreläsningar och workshop inom hygien, nutrition, munvård, trycksår, förflyttningskunskap och inkontinens.

  Målgrupp: Undersköterskor, skötare och vårdbiträden inom Regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnets rättigheter enligt barnkonventionen

  Online

  Onlineutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Barnhjälpmedel - Barnklinik

  Lärarledd

  Utbildningen anordas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som förskriver hjälpmedel till barn och ungdom på Barnklinik

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel - Habilitering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 augusti, 2024

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av vårt barnhjälpmedelssortiment med syfte att ge grundläggande kunskaper om barnhjälpmedel och  förskrivningsrutiner.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymmnast som förskriver hjälpmedel till barn och ungdom på Habiliteringen

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel manuell rst komfort modell Kudu

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång, av komfortrullstol Kudu med tillbehör och inställningsmöjligheter, så att du som förskrivare ska lära känna rullstolen bättre.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel till barn

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Barnhjälpmedel manuell rullstol modell Bambino 3

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av Pantheras nya rullstol Bambino 3 som kommer ersätta dagens rullstol Bambino.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut som förskriver hjälpmedel från Habiliteringscentrum samt Barnkliniken

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal hygien i vård och omsorg (öppen)

  Online

  Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om betydelsen av hygienrutiner.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Basala vitala funktioner och NEWS

  Lärarledd

  Utbildningen har som syfte att bidra till trygghet för medarbetare vid identifiering av patient med misstänkt hotande svikt i vitala funktioner. Utbildningen ger kunskap om hur du arbetar enligt ABCDE samt NEWS.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Behörighetsutbildning för ordination gällande vaccinering mot influensa, covid-19 och pneumokocker

  Online

  Målet med denna utbildning är att du ska få grundläggande kunskaper om virus, hur vaccin fungerar, hur immunförsvaret fungerar samt specifikt kring influensa-, covid-19- och pneumokockvaccinering. Utbildningen tar även upp säkerhet kring vaccinering, biverkningar, kontraindikationer och ordination samt injektionsteknik och kombination av fler vaccinationer samtidigt.

  Målgrupp: Sjuksköterskor

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Beställarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. Denna utbildning finns i två versioner, en som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest och när du klarat det kommer vi att skapa ett konto i systemet.

  Målgrupp: Beställare av hjälpmedel - Icke legitimerad personal

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Biofeedback

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av förskrivningsprocessen för Biofeedback

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast med specialområde bäckenbottenrehabilitering, uroterapeut, tarmterapeut och läkare

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Brandsäkerhet - Grundläggande brandsäkerhetsutbildning (öppen)

  Online

  Denna grundläggande utbildning i brandsäkerhet är en öppen variant av Region Västmanlands utbildning. Den vänder sig till alla medarbetare. Genom utbildningen bekantar du dig med vanliga brandrisker, vårt förebyggande brandssäkerhetsarbete och hur du agerar säkert vid händelse av brand.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Brandsäkerhet - Sala nya vårdbyggnad (öppen)

  Online

  För lagefterlevnad, förståelse och trygghet inom brandsäkerhetsområdet så ska nedanstående åtgärder utföras i samband med inflyttning i Sala nya vårdbyggnad.

  Målgrupp: All personal som ska arbeta vid nya vårdbyggnaden i Sala

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Covid-19: Frågor och svar om skydd och skyddsutrustning

  Online

  Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demens ABC

  Online

  Demens ABC är Svenskt Demenscentrums onlineutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
  vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Demenskunskap för primärvården - att hantera kognitiv sjukdom

  Lärarledd

  Utbildningstillfällen för våren Utbildningen omfattar en halv dag och bygger sig på problembaserat och multiprofessionellt lärande.

  Målgrupp: Medarbetare som arbetar med minnesutredningar i primärvården. I mån av plats även deltagare från kommunerna i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Diabetes, Fördjupning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap om diabetes och senaste nytt inom området. 

  Målgrupp: Sjuksköterskor  inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Diabetes, Grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge ökade grundkunskaper om diabetes och senaste nytt inom området.

  Målgrupp: Undersköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland. 

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  DMM, Digital Meny och Måltidsbeställning

  Online

  En utbildning som beskriver funktionerna i systemet DMM, Digital Meny och Måltidsbeställning, där patienter och personal kan beställa och hantera måltider.

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Drivaggregat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Genomgång av förskrivningsprocessen för drivaggregat och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel samt fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel till barn

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Elrullstolar - Del 1 teori

  Online

  Efter genomgången teorikurs, förskrivarutbildning elrullstol del 1, ska kursdeltagaren utifrån kriterier kunna bedöma vem som är berättigad elrullstol, ha kännedom om de underlag som behöver skickas in till HMC inför utprovning och anpassning av elrullstol samt vara behörig att förskriva elrullstol tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

  Utbildningen är obligatorisk för att få förskriva elrullstol i Västmanland.

  Målgrupp: Behöriga att anmäla sig till kursen är arbetsterapeut, för förskrivning av elrullstol till barn även fysioterapeut/ sjukgymnast.

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  Elrullstolar - Del 2 praktik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 augusti, 2024

  Utbildningen omfattar två tillfällen där del 1 är en on-lineutbildning och handlar om förskrivningsrutiner för 3- och 4-hjuliga elrullstolar. Del 2 är en praktisk del med genomgång av aktuellt sortiment på Hjälpmedelscentrum.

  Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för elrullstolar

  Målgrupp: Arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel samt fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel till barn. 

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Feriearbete i Region Västmanland

  Online

  En introduktion inför feriearbete i Region Västmanland.

  Målgrupp: Feriearbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Fetmakirurgi

  Online

  Föreläsningen är framtagen av teamet på överviktsenheten i Västerås. Syftet är att ge kunskap till dig som står inför utredning och är intresserad av att genomgå fetmakirurgi.

  Målgrupp: Personer som är intresserade av att genomgå fetmakirurgi.

  UtbildningsformOnline
 •  Fysisk aktivitet på recept-FaR

  Online

  Kursen ger dig som är ny på att använda FaR-metoden grundläggande kunskap om hur metoden används och till vem. För dig som har kännedom om FaR sedan tidigare ger kursen en uppdatering och kan öka din trygghet i arbetssättet.

  Målgrupp: Legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Förbättringskunskap - Grundläggande

  Online

  Utbildningen ger en introduktion till vad förbättringsarbete innebär, varför det är viktigt och hur du arbetar systematiskt med förbättringar.

  Målgrupp: Medarbetare och chefer inom Region Västmanland

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. När du genomfört denna utbildning som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest kommer vi när du meddelat oss din uppgifter skapa ett konto i systemet. Kursen tar 3-4 timmar.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel
  Förkrav: Godkänd i Förskrivning av hjälpmedel - Grund och Socialstyrelsens kurs - Förskrivning av hjälpmedel.

  OBS! Om du är extern användare måste du vara inloggad för att att kunna anmäla dig till kursen.

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivarutbildning - webSesam Förenklad

  Online

  webSesam är Region Västmanlands förskrivar- och beställarstöd för tekniska hjälpmedel. I bakgrunden finns Sesam 2.0 som är det system som vi på Hjälpmedelscentrum jobbar i och några andra stödsystem. När du genomfört denna utbildning som kräver inloggning och avslutas med ett kunskapstest kommer vi när du meddelat oss din uppgifter skapa ett konto i systemet. Kursen tar 2-3 timmar.

  Målgrupp: Förskrivare av hjälpmedel
  Förkrav: Godkänd i Förskrivning av hjälpmedel - Grund och Socialstyrelsens kurs - Förskrivning av hjälpmedel.

  OBS! Om du är extern användare måste du vara inloggad för att att kunna anmäla dig till den kurs.

  KategoriHjälpmedel
  System och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Förskrivning av hjälpmedel - Grund

  Online

  Onlineutbildning för dig som är ny förskrivare i Västmanland

  Målgrupp: Nya förskrivare

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  GPS-larm via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier. Förskrivarutbildning om personliga larm ges vid annat tillfälle 

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som förskriver hjälpmedel.
  Utbildningen är obligatorisk för att få förskrivningsrätt för GPS-larm.

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Gånghjälpmedel

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan. Inga tillfällen under hösten 2024, återkommer våren 2025.

  Genomgång av aktuellt sortiment och produktinformation om gånghjälpmedel. Information om hur du förskriver hjälpmedlen och vilka kriterier som gäller.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hantering av patienter utan personnummer

  Online

  Information om regelverk gällande patienter som saknar personnummer samt hantering i kassa, exempelvis turister, asylsökande och tillståndslösa personer.

  Målgrupp: Kassapersonal

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Hbtqi - Grundläggande utbildning

  Online

  Syftet med utbildningen är att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtqi-personer.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  HLR - Instruktörsutbildning Barn

  Lärarledd

  Syftet är att du som blivande Barn HLR - instruktör skall utveckla verktyg som ger dig en trygghet i att skapa ett lärande hos andra.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen och privata vårdgivare med avtal med Region Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR Barn

  Lärarledd

  Syftet är att du som instruktör skall utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra inom området HLR för barn.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen och privata vårdgivare med avtal med Region Västmanland. 

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR - Instruktörsutbildning S-HLR vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande hos andra om HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR - Instruktörsutbildning Vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Syftet är att du som instruktör ska utveckla verktyg för att skapa ett lärande i Hjärt-lungräddning vuxen.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hot och våld - Grundläggande

  Online

  Utbildningen är en generell introduktion i förebyggande arbete mot hot och våld. Genom reflekterande frågeställningar, fallexempel och råd får du veta hur du tillsammans med din chef och dina medarbetare bör arbeta för att minimera risker för hot och våld.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för provtagare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om de funktioner som provtagande barnmorska innehar såsom registrering av besök i besökslista samt läsa information, registrera prover och skicka prover samt av- och omboka kallade kvinnor.

  Målgrupp: Barnmorskor med provtagande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Hälsokontrollsystemet (HKS) för Gynekologisk cellprovskontroll för schemaläggare (Öppen)

  Online

  Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om att skapa schemamaller, registreringar och godkänna schema samt ta fram prognosdata över förväntat antal kvinnor som har beräknat provtagningsdatum inom ett angivet tidsintervall.

  Målgrupp: Medarbetare med schemaläggande funktion i arbetet med hälsokontrollsystemet (HKS) för cervixcancerprevention

  KategoriSystem och programvara
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  IAD - Inkontinensassocierad dermatit

  Online

  Utbildningen syftar till att lära dig att identifiera hudproblem i underlivet hos patienter med urin- och/eller avföringsinkontinens samt utföra förebyggande åtgärder.

  Målgrupp: Sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel samt inkontinensombud

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Inhalatorer

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedlen och visning av de vanligaste förekommande produkterna i sortiment inom området inhalation.

  Målgrupp: Fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare som ska förskriva dessa produkter.

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Inkontinenshjälpmedel fortsättning

  Online

  För att få förskriva inkontinenshjälpmedel i Västmanland behöver du gå Hjälpmedelscentrums e-utbildning Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel grund och därefter Inkontinenshjälpmedel fortsättning.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel inom kommun och region utsedd av verksamhetschef. Du kan vara t ex sjuksköterska, distriktsköterska eller barnmorska.

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  Inkontinenshjälpmedel grund

  Online

  Förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel grund är en obligatorisk utbildning som beskriver vilket ansvar du har utifrån lagar, förordningar och föreskrifter samt ger vägledning till förskrivare av inkontinenshjälpmedel.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Inkontinensombud - fortsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2024

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av aktuellt sortiment med syfte att ge fördjupad kunskap om inkontinenshjälpmedel

  Målgrupp: Inkontinensombud efter genomgången e-utbildning inkontinensombud grund

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Inkontinensombud - grund

  Online

  Utbildning för inkontinensombud i Västmanland som ger grundkunskaper om inkontinens.

  Målgrupp: Inkontinensombud

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Syftet är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården.

  Målgrupp: Medarbetare och internutbildare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning med fokus på design för kunskap och lärande (KlinSim II)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2024

  Syftet är att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. 

  Målgrupp: Instruktörer som gått Instruktörsutbildning i medicinsk simulering med fokus på kunskap och lärande (KlinSim I). Att du medverkat som utbildare vid ett tiotal utbildningstillfällen som instruktör vid simulering med scenario. Medarbetare inom vården, privata vårdgivare med avtal och kommun, högskola/universitetsanställd samt andra regioner.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Interceptiv Ortodonti

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024

  Interceptiv ortodonti och arbetskurs avseende gränsdragningar.

  Målgrupp: Hela tandvårdsteamet, både privata och inom Folktandvården AB.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Introduktion till ICD-11

  Online

  Information om kommande klassifikation ICD-11 för att skapa en förståelse för många av de förändringar och utmaningar som en övergång från ICD-10-SE till ICD-11 kommer att innebära.

  Målgrupp: Chefer, medarbetare, kodare (t ex medicinska sekreterare), statistiker inom hälso- och sjukvård samt IT-ansvariga som förvaltar system där diagnoskoder hanteras, och som behöver bekanta sig med kommande versionen av ICD-11.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Introduktion till psykiatrisk sjukdomslära

  Online

  Utbildningen, som är i form av en föreläsning, är en introduktion till psykiatrisk sjukdomslära och diagnostik för medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg som i sitt arbete möter personer med psykiatrisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom.

  Målgrupp: Medarbetare inom kommunens Individ och familjeomsorg

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Jämställdhet - grundläggande kunskap

  Online

  Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om jämställdhet kopplat till regionens olika ansvarsområden. Vidare syftar den till att ge stöd och inspiration för arbete med jämställdhet inom regionens verksamheter.

  Målgrupp: Medarbetare och chefer, samt förtroendevalda inom regionen.

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  KAD - att sätta urinkateter

  Lärarledd

  Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om hantering av urinvägskateter.

  Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor inom regionen samt privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Klarspråk

  Online

  Målet med den här utbildningen är att du ska få lära dig vad klarspråk är samtidigt som du utvecklar ditt skrivande. Målet är också att skapa förståelse om varför det är viktigt att du skriver vårdat, enkelt och begripligt som anställd i Region Västmanland.

  Målgrupp: Chefer och medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Klinisk fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Utbildningen arrangeras av Specialisttandvården. Syftet är att kunna ta bra kliniska foton både för egen dokumentation och inför digitala visningar och konsultationer inom olika ämnesområden. 

  Målgrupp: Tandsköterskor/Tandhygienister

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Kalenderappar för smartphones och surfplattor via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Genomgång av förskrivningsbara elektroniska kalendrar och kalenderappar; Memoplanner, MemoGo och Handikalender samt  anpassning av egenägd teknik, välfärdsteknik.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognition Planering, tid och minne via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 oktober, 2024

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kognitiva hjälpmedel - Specialpedagoger på Habiliteringen

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel inom området kognition: planering, tid och minne samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Specialpedagoger på Habiliteringen som förskriver enkla kognitiva hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Genomgång av förskrivningsprocessen för kommunikationshjälpmedel och  av aktuellt sortiment och

  Målgrupp: Logoped och arbetsterapeut

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kunskapskoll - Akut omhändertagande enligt strukturen A-E

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Utbildningen kan kan med fördel användas som en förberedelse inför deltagande i lärarledd utbildning om akut omhändertagande från A-E.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Basala/vitala funktioner och NEWS

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Utbildningen kan kan med fördel användas som en förberedelse inför deltagande i lärarledd utbildning om Basala vitala funktioner och NEWS.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - CVK

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

  Online

  Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest.

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal som vårdar patienter med cytotoxiska läkemedel

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - EKG

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Anmäl dig även gärna på en lärarledd utbildning där du får möjlighet att träna praktiskt.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Förflyttningskunskap

  Online

  Denna utbildning kan användas i väntan på praktisk grundutbildning eller i väntan på repetitionsutbildning på den egna kliniken. Du kan också uppdatera dina kunskaper. Utbildningen ersätter inte praktisk utbildning

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Kapillär provtagning

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Anmäl dig även gärna på en lärarledd utbildning där du får möjlighet att träna praktiskt.

  Målgrupp. Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Nasal sondinläggning

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Omläggning och skötsel av nefrostomi

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Anmäl dig även gärna på en lärarledd utbildning där du får möjlighet att träna praktiskt.

  Målgrupp. Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Patientidentifikation samt applicering av ID-band

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Anmäl dig även gärna på en lärarledd utbildning där du får möjlighet att träna praktiskt.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - PICC-Line

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - PVK Perifer venkateter

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Stomi

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - SVP - Subcutan Venport

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Såromläggning

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Utbildningen består av instuderingsmaterial från Vårdhandboken samt ett kunskapstest. Anmäl dig även gärna på en lärarledd utbildning där du får möjlighet att träna praktiskt.

  Målgrupp. Sjukvårdspersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Trakeostomi och trakeostomiskötsel

  Online

  Här kan du lära dig mer om Trakeostomi och trakeostomiskötsel. Ta del av senaste informationen från Vårdhandboken, titta på filmer inom området och sedan testa dina kunskaper. Anmäl dig gärna till en praktisk utbildning på Utbildningsenheten /KTC-Kliniskt träningscentrum.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Urinkatetrisering KAD

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll - Venös provtagning

  Online

  I denna utbildning får du teoretiska kunskaper inom området venös provtagning och momentet blododling. Anmäl dig även gärna till en lärarledd utbildning på Utbildningsenheten /KTC. Där får du möjlighet att öva praktiskt på dina färdigheter.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskoll, Självstyrt lärande och Färdighetsträning

  Online

  Välkommen till vår samlingssida för olika vårdmoment! Här kan du testa dina kunskaper, se på filmer, ta del av teori samt lära dig mer om vilka områden som finns inom färdighetsträning. Du hittar exempelvis: venös provtagning, CVK, SVP och urinkateterisering.

  Målgrupp: Vårdpersonal

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Kunskapskontroll SIP

  Online

  Testet är en kunskapskontroll som utgår från processens olika delar och syftar till att kvalitetssäkra de kunskaper medarbetare som arbetar med SIP förväntas ha.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som genomfört utbildning under våren/hösten 2021.

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Levnadsvanor

  Online

  Den här utbildningen ger en kort orientering i riktlinjernas innehåll och de olika åtgärdsnivåerna som rekommenderas vid olika levandsvanor. Utbildningen tar upp fakta om levnadsvanor, hur vi påverkas, vilka hälsovinster vi kan göra genom att ändra vanor samt konkreta tips och råd.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare men även andra kan tillgodogöra sig utbildningen.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Lindring bortom boten – Grundutbildning i palliativ vård

  Online

  Lindring bortom boten – en grundutbildning i palliativ vård är till för dig som vill få uppdaterad kunskap inom palliativ vård. Utbildningen är baserad på vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård.

  Målgrupp: medarbetare inom vård- och omsorg

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Lyftar och lyftselar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av lyftselar, golvlyftar, stålyftar och taklyftar.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Långvarig smärta

  Online

  Utbildningen tar upp varför det är viktigt med fysiskt aktivitetet, vad som händer i kroppen och vad man kan vinna på att hålla uppe aktivitetetsnivån. Du får även råd kring fysisk aktivitet.

  Målgrupp: Denna utbildning riktar sig främst till dig med långvarig smärta. Men den kan även vara intressant för dig som har närstående, eller möter människor med denna problematik.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Manuella rullstolar Allround Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Genomgång, teori och praktik av flera modeller av rullstol Cross.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Komfort

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2024

  Genomgång av aktuellt sortiment av komfortrullstolar

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Manuella rullstolar Transport/Allround Bas-kurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2024

  Genomgång av förskrivningsprocessen för manuell rullstol och aktuellt sortiment transport/ allround.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI - Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 september, 2024

  Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i konceptet Motivational Interviewing (MI) som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal.

  Målgrupp: Medarbetare inom Region Västmanland, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriKommunikation och bemötande
  UtbildningsformLärarledd
 •  Miljö - Grundläggande miljöutbildning

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete i vår verksamhet. Att ha
  kunskaper om miljö är både ett lagkrav och krav i vårt miljöledningssystem.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Obligatoriska regiongemensamma utbildningar
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Online

  Syftet med utbildningen är att få en grundläggande förståelse för Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det ansvar hälso- och sjukvården samt tandvården har inom dessa frågor. Utbildningen ger också förslag på konkreta verktyg för hur personal kan upptäcka våld samt agera när våldet är upptäckt. Denna utbildning ersätter den tidigare utbildningen "Hot och våld i nära relationer".

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Mänskliga rättigheter

  Online

  Den här utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de krav som ställs på oss som arbetar i offentlig verksamhet.

  Målgrupp: Alla medarbetare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

  Online

  Vi som region har en skyldighet att säkerställa att de nationella minoriteterna och användarna av de nationella minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. Utbildningen innehåller allmänna delar som samtliga anställda inom regionen ska ha kunskap om samt delar som är särskilt riktade till olika yrkesgrupper.

  Målgrupp: Medarbetare, chefer och förtroendevalda inom region Västmanland

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2024

  Genomgång av förskrivningsprocessen för hjälpmedel för omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem samt genomgång av aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast och logoped som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Omvårdnadshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 november, 2024

  Produktinformation, teori och praktisk genomgång av aktuellt sortiment av hygienhjälpmedel, vårdsängar inkl tillbehör samt antidecubitusmadrasser. 

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast  som förskriver hjälpmedel 

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Perifer provtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om vikten av korrekt utförd provtagning och provhantering. 

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Personliga larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier inom område personliga larm, (obs ej GPS-larm)

  Målgrupp: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska  som förskriver larm som hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  PICC - Perifert installerad central cateter

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC-Perifert Installerad Central Cateter 

  Målgrupp: Sjukvårdspersonal inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Praktik i Region Västmanland

  Online

  Samlad information om praktik i Region Västmanland för studenter och elever.

  Målgrupp: Studenter och elever

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - Projektarbete för projektmedlemmar

  Online

  Syftet med denna onlineutbildning är att ge en översikt av projektarbete och ditt uppdrag som medlem i ett projekt i Region Västmanland.

  Målgrupp: Projektmedlemmar

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - Projektarbete för styrgruppsmedlemmar

  Online

  En kort onlineutbildning i hur vi arbetar i styrgrupper i Region Västmanland. Utbildningen innehåller bland annat
  roller, ansvar, skillnaden på ledningsgrupp och styrgrupp mm.

  Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar i projekt och projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Kommunikation och bemötande
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Projekt - PROJEKTiL - Region Västmanlands projektmodell

  Online

  Målet med den här onlineutbildningen är att bidra till att öka din kunskap om projektarbete enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTiL.

  Målgrupp: Projektledare

  KategoriChefs- och ledarutveckling
  Pedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Prövning av barnets bästa

  Online

  Målet med utbildningen är att säkerställa ett systematiskt barnrättsperspektiv i beslut och andra åtgärder som rör barn direkt eller indirekt.

  Målgrupp: Alla som ska göra prövningar av barnets bästa

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Quiz - Informationssäkerhet

  Online

  Ett kunskapstest om Informationssäkerhet.

  Målgrupp: Alla

  KategoriSystem och programvara
  Säkerhet och hållbarhet
  UtbildningsformOnline
 •  Riskbruk, skadligt bruk och beroende

  Online

  Syftet är at ge aktuell kunskap om riskbruk, skadligt bruk och beroende vad gäller alkohol, substansbruk samt spel. Innehållet utgår utifrån nationella riktlinjer.

  Målgrupp: Den som i sin yrkesutövning möter människor med problem inom nämnda områden.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
 •  Rullstolsdynor vuxen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Genomgång av aktuellt sortiment rullstolsdynor för vuxna

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast  som förskriver rullstolar

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Samverkan vid utskrivning

  Online

  Utbildningen syftar till att tydliggöra Västmanlands utskrivningsprocess från slutenvården samt ansvarsfördelning mellan Regionens och kommunernas berörda enheter.

  Målgrupp: Medarbetare som är delaktiga i utskrivningsprocessen

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  SBAR - kommunikationsverktyg

  Online

  Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper om kommunikationsverktyget SBAR för tillämpning i det dagliga arbetet. Syftet med SBAR är att öka patientsäkerheten.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  SIP - Kompetenskort

  Online

  Detta är en utbildning innehållande alla delar av SIP-processen i öppenvård. I utbildningen finns frågor kopplade till respektive del av SIP-processen vilka medarbetaren ska svara korrekt på för att utbildningen ska bli godkänd.

  Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sommarvikarier inom vuxen psykiatrin

  Online

  Onlineintroduktion för sommarvikarier.

  Målgrupp: Vikarier inom vuxen psykiatrin

  UtbildningsformOnline
 •  Sond/sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 oktober, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om enteral nutrition. Sjuksköterskor får lära sig att sätta en V-sond.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Specialanpassningar, del 1, 2 & 3

  Online

  Syftet med utbildningen är att lära sig regelverket kring specialanpassningar och hur man praktiskt gör dessa. Du ska även lära dig vilken arbetsgång du ska följa för att göra specialanpassningar.

  Målgrupp. Förskrivare av hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  SPiSS - Suicidprevention i svensk sjukvård

  Online

  Denna utbildning ger en introduktion till sucidologi. Den omfattar tre delar som ger grundläggande kunskap om suicid och suicidprevention.

  Målgrupp: Alla medarbetare som vill öka kunskapen om suicidprevention och som möter människor med suicidtankar.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Sticksäkerhet - säkert arbetssätt

  Online

  Utbildningen innehåller korta filmer om stick- och skärsäkert arbetssätt, innehållet kommer från Sunt arbetsliv.

  Målgrupp: Medarbetare inom vård och omsorg samt tandvård

  KategoriSäkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Stomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper om stomi och stomivård samt att praktiskt få träna att utföra stomivård.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Symfoni - nytt administrativt tandvårdssystem

  Online

  Syftet med denna utbildning är att ge dig förutsättningar för att använda det nya administrativa tandvårdssystemet Symfoni. Se instruktionsfilmer och/eller instruktioner i textform.

  Målgrupp: Personer som arbetar inom tandvård och kommun och hanterar systemet Symfoni.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  Sårbehandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2024

  Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få ökade kunskaper om sår, sårläkning samt såromläggning och olika sårvårdsmaterial.

  Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor och läkare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sårsmart

  Online

  Utbildningen beskriver sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval.

  Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

  Online

  Utbildningen bygger på samlad och aktuell kunskap om patientsäkerhet. Den ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är medarbetare eller chef i hälso- och sjukvården

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Teams - systemet för digitala möten, chatt och samarbete

  Online

  Målet med utbildningen är att informera dig som ny men också någorlunda van användare av Teams.
  Du får förståelse för olika funktioner och kunskap om vad det finns för möjligheter i programmet.

  Målgrupp: Medarbetare som i sitt arbete använder sig av Teams.

  KategoriSystem och programvara
  UtbildningsformOnline
 •  TENS-apparater

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan

  Grundläggande utbildning vid förskrivning TENS-apparater

  Målgrupp: Fysioterapeut/ sjukgymnast, sjuksköterska och läkare  som ska förskriva TENS

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tillverkning av bildstöd för kommunikation och kognition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 november, 2024

  Genomgång av aktuellt sortiment och förskrivningskriterier.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och logoped som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tjänstedesign - en introduktion

  Online

  En introduktion till metoden Tjänstedesign.

  Målgrupp: Medarbetare inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriPedagogik, didaktik och metodik
  UtbildningsformOnline
 •  Tolkanvändare – Grundläggande utbildning

  Online

  Via denna grundläggande utbildning om tolkanvändning får du kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till kommuners och regioners användare av tolk i talade språk, även kallat språktolk. Utbildningen riktar sig även till användare av tolk för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

  KategoriKommunikation och bemötande
  Säkerhet och hållbarhet
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2024

  Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om Trakostomi och Trakeostomiskötsel samt att känna till riskerna med Trakeostomi.

  Målgrupp:  Undersköterskor och sjuksköterskor inom regionen, privata vårdgivare med avtal och kommuner i Västmanland.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Triagering, bedömning och bemötande av patienter med psykisk ohälsa i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom bedömning och bemötande av patienter med psykisk ohälsa.

  Målgrupp: Sjuksköterskor i primärvården 

  KategoriKommunikation och bemötande
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Trycksår

  Online

  Grundläggande onlineutbildning i trycksårsprevention.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Träningshjälpmedel

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan. Inga tillfällen ges under hösten 2024. Återkommer våren 2025.

  Genomgång av förskrivningsprocessen för träningshjälpmedel. Visning av aktuellt sortiment och produktinformation. 

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tyngdprodukter

  Online

  Syftet med utbildningen är att få kunskap om produktområdet tyngdprodukter, vem som är berättigad till förskrivning och hur utprovning av produkterna går till.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformOnline
 •  Tyngdprodukter

  Lärarledd

  Genomgång av förskrivningsprocessen för tyngdprodukter och aktuellt sortiment.

  Målgrupp: Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd
 •  Urinvägarnas fysiologi och anatomi

  Online

  Grundutbildning om urinvägarnas fysiologi och anatomi, föreläsning med Maria Bertilsson.

  Målgrupp: Förskrivare av inkontinenshjälpmedel som saknar 7,5 hp i Inkontinens och kontinensbevarande vård.

  KategoriHjälpmedel
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Vårdhygien - Basala hygienrutiner och klädregler - Bildbaserad utbildning på lätt svenska

  Online

  Reviderad: 2024
  Denna bildbaserade onlineutbildning är på lätt svenska. Den utgår från Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg.
  Du tar del av videofilmer samt svarar på frågor om basal hygien i vård och omsorg.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare med behov av utbildning på lätt svenska.

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Vårdhygien - Basala hygienrutiner och klädregler - Regiongemensamt kompetenskort

  Online

  Denna onlineutbildning bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Genomförd utbildning och godkänt resultat på kunskapstest genererar ett kompetenskort.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Vårdhygien - Spol- och diskdesinfektor - Regiongemensamt kompetenskort

  Online

  Medarbetare som handhar medicinteknisk utrustning ska utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska ha god hygienisk standard, kunna använda och välja validerade rengörings- och desinfektionsmetoder.

  Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor

  KategoriUtbildningar med kompetenskort
  Vård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Vårdhygien - Utbildning för chefer och hygienombud inom kommunal vård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2024

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ämnet vårdhygien. Utbildningen sker i två steg under två halvdagar

  Målgrupp: Chefer och hygienombud som arbetar inom kommunerna i Västmanland (Utbildningens namn är nyligen ändrat)

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdpreventivt arbetssätt

  Online

  Målet med denna onlineutbildning är att ge medarbetare inom vården kunskap om vilka bakomliggande faktorer som kan leda till fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Du får också kunskaper kring hur dessa risker kan uppmärksammas i tid och hur de systematiskt kan förebyggas.

  Målgrupp: Vårdnära medarbetare

  KategoriVård, omvårdnad och medicin
  UtbildningsformOnline
 •  Överflyttningshjälpmedel

  Lärarledd

  Utbildningen anordnas efter intresseanmälan. Inget tillfälle under hösten 2024, återkommer våren 2025.

  Genomgång av förskrivningsprocessen för överflyttningshjälpmedel. Visning av aktuellt sortiment och produktinformation.

  Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut som förskriver hjälpmedel

  KategoriHjälpmedel
  UtbildningsformLärarledd